X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔράσεις €54,7 εκατομμυρίων παρουσίασε το Τμήμα Αλιείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Θάλασσας,...

Δράσεις €54,7 εκατομμυρίων παρουσίασε το Τμήμα Αλιείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό €54,7 εκατομμυρίων, παρουσίασε σήμερα το Τμήμα Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Χαιρετίζοντας την παρουσίαση ο Υπουργός, Κώστας Καδής, ανέφερε τους βασικούς άξονες του προγράμματος, οι οποίοι άπτονται και οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων περιστατικών που διαταράσσουν την αγορά.

Το πρόγραμμα, όπως είπε ο κ. Καδής «αποτελεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», καθώς και «το μέσο για να αξιοποιήσουμε αειφορικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα, μέσω μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας στρατηγικής». Σημείωσε, δε, ότι από τα €54,7 εκ. του προϋπολογισμού του, τα €38,5 εκ., ποσοστό 70%, καλύπτεται από την ΕΕ.

Ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος θα προκηρυχθούν σχέδια χορηγιών για προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, μετάβαση σε βιώσιμη αλιεία και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, βελτίωση των συνθηκών υγείας, ασφάλειας και εργασίας στα αλιευτικά σκάφη, προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ελκυστικότητας του επαγγέλματος των αλιέων, παροχή ποιοτικών και υγιεινών θαλασσινών προϊόντων στους καταναλωτές, εκσυγχρονισμό  των αλιευτικών καταφυγίων και στήριξη των παράκτιων κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επιχορήγηση δράσεων για αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων περιστατικών που διαταράζουν την αγορά, καθώς, όπως είπε ο Υπουργός, το πρόγραμμα ετοιμάστηκε «σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο, με πρωτοφανείς προκλήσεις και δυσκολίες, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Σημείωσε, δε, ότι έχει υλοποιηθεί σχέδιο χορηγιών για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων των πολυδύναμων σκαφών λόγω της υγειονομικής κρίσης, ενώ έχει αρχίσει η εφαρμογή σχεδίου χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων από την αιφνίδια αύξηση των τιμών βασικών συντελεστών παραγωγής, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο κ. Καδής, εξηγώντας ότι υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και υιοθετεί τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ.

«Περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις για ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, για παρακολούθηση των παράκτιων οικοτόπων και ειδών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στηρίζει και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές NATURA 2000 και τις περιοχές τεχνητών υφάλων.

Τέλος, σημείωσε ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση για τη συλλογή δεδομένων παρακολούθησης της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς και για περαιτέρω ενδυνάμωση και στελέχωση του τομέα ελέγχου της αλιείας και επιτήρησης των προστατευόμενων περιοχών.

Ψηφιακή μετάβαση για καλύτερη λειτουργία του Τμήματος και εξυπηρέτηση των πολιτών

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, ο κ. Καδής ανέφερε ότι έχει ήδη προχωρήσει η δημιουργία του ενοποιημένου ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. «Με την ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η διόρθωση των όποιων στρεβλώσεων παρατηρούνται κατά τη λειτουργία του Τμήματος και η περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών», είπε.

Τόνισε ότι, με την ανάπτυξη του συστήματος, αναμένεται να επωφεληθούν πέραν των 700, μικρομεσαίων κυρίως, επιχειρήσεων, να αυξηθούν κατά 10% περίπου οι θέσεις εργασίας και κατά 5% ο αριθμός των επιχειρήσεων, και να επωφεληθούν, άμεσα, 2500 περίπου πολίτες. Τέλος, εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-27.

Στόχος η ευημερία του αλιευτικού τομέα, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον, είπε η διευθύντρια του ΤΑΘΕ

Παρουσιάζοντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Μαρίνα Αργυρού, επεσήμανε θα αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για υλοποίηση των εθνικών στόχων και του οράματος του Τμήματος, που αφορά στην «οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον».

«Είναι καθήκον και ευθύνη όλων μας η προστασία και διατήρηση υγιών και παραγωγικών οικοσυστήματων για διασφάλιση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού κλάδου, της αειφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας, της παροχής ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία εξασφαλίζουν την ευημερία των ανθρώπων και αποτελούν επένδυση τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις επόμενες γενεές, γιατί η θάλασσά μας είναι και θα είναι το μέλλον μας», κατέληξε η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share