X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΤΟΜΕΙΣΑχρείαστη και προκλητική η απεργία στην ΑΗΚ, είπε ο Υπουργός Οικονομικών

Αχρείαστη και προκλητική η απεργία στην ΑΗΚ, είπε ο Υπουργός Οικονομικών

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης χαρακτήρισε τη Τετάρτη την απεργία στην ΑΗΚ «αχρείαστη» λέγοντας ότι αποτελεί «μεγάλη πρόκληση» προς τους φορολογούμενους.

«Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια προεκλογική περίοδο για να αποκομίσουν συντεχνιακά οφέλη. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή» είπε σε δήλωση μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Συγκεκριμένα ο κ. Πετρίδης είπε πως η απόφαση των συντεχνιών της ΑΗΚ να κατέλθουν σε απεργία δημιουργεί αχρείαστη  ταλαιπωρία στους πολίτες και το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει τη δυσαρέσκεια του.

Περαιτέρω ανέφερε ότι σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη, με την αύξηση της τιμής της ενέργειας, η απεργία αποτελεί πρόκληση προς τους πολίτες και φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την εξομάλυνση της κατάστασης.

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ κατηγορούν την Κυβέρνηση ότι δεν ενεργεί προς τη σωστή στελέχωση του οργανισμού, ανέφερε για να προσθέσει «ουδέν αναληθέστερο» ενώ είπε ότι στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ του 2021 εγκρίθηκε αίτημα για δημιουργία 80 νέων θέσεων.

Συνεχίζοντας είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2022, περιέλαβε πρόσθετα αριθμό θέσεων και συνολικά εγκρίθηκαν 146 θέσεις.

Ανέφερε στη συνέχεια πως η κατανομή των 146 θέσεων μέσω του προϋπολογισμού της ΑΗΚ το 2022 ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες σύμφωνα με τις αναλύσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας.

Τοποθετούμενος επί της προβαλλόμενης θέσης των συντεχνιών της ΑΗΚ για έλλειψη προσωπικού λόγω της μη έγκαιρης συμπλήρωσής του, σημείωσε πως σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το 12,2% εκ των 2.329 θέσεων ήταν κενές και το αίτημα της ΑΗΚ για πρόσθετες 375 θέσεις οδηγούσε σε αύξηση του δυναμικού της ΑΗΚ κατά 17%.

Περαιτέρω τόνισε πως η δημιουργία των 375 νέων θέσεων θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αύξηση του κόστους λειτουργίας της ΑΗΚ κάτι που αυτόματα μεταφράζεται σε αύξηση στους λογαριασμούς που πληρώνει ο καταναλωτής, λόγω του ότι η τιμολόγηση γίνεται βάσει του κόστους.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι η συνεχής δημιουργία θέσεων δεν είναι ούτε η μοναδική ούτε η αναγκαία απάντηση στα προβλήματα που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας της ΑΗΚ, η οποία οφείλει να εξεύρει και άλλους τρόπους αντιμετώπισης του φόρτου εργασίας, όπως ο εκσυγχρονισμός και επανασχεδιασμός των διαδικασιών υποβολής, παραλαβής, αξιολόγησης, μελέτης κοστολόγησης, υλοποίησης και επιθεώρησης των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ανέφερε ακολούθως ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν επιπρόσθετα οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, για απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων, για παράδειγμα μέσω της υιοθέτησης του θεσμού του αυτοελέγχου, από πλευράς του ιδιωτικού τομέα.

Όπως είπε, άλλο αίτημα των συντεχνιών αφορά στην επιμονή τους για διατήρηση του μονοπωλίου στην επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αλλά και στην απαξίωση της δυνατότητας άλλων εταιρειών ή/και οργανισμών να προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, υποτιμώντας συνεχώς τις ικανότητες των επιχειρηματιών, και δυσχεραίνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια δύσκολη περίοδο.

Αναφορικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας και τις κατηγορίες για δήθεν αδράνειά της Κυβέρνησης είπε πως η θέση του Υπουργείου του είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας αποδεκτός βαθμός διασποράς του παραγωγικού δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και η ΑΗΚ οφείλει μέσω του αναπτυξιακού της προγράμματος, να διασφαλίσει την επάρκεια σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας την υπερβολική συσσώρευση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή του Βασιλικού.

Υπενθύμισε ότι η ΑΗΚ αποφάσισε την εγκατάσταση της έκτης μονάδας στον ΗΣ Βασιλικού αντί στον ΗΣ Δεκέλειας, παρά τις τότε παροτρύνσεις του Υπουργείου προς την αντίθετη κατεύθυνση και είπε πως για επίλυση του θέματος, η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σεβόμενη πλήρως την αυτονομία του οργανισμού.

Σε σχέση με το αίτημα για εξαίρεση της ΑΗΚ και του προσωπικού της από το πεδίο εφαρμογής του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση, σεβόμενη τα εργασιακά θέσμια και το σύστημα εργασιακών σχέσεων, για σκοπούς οριστικοποίησης των προνοιών της σχετικής Συμφωνίας Πλαίσιο με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διαβουλεύτηκε με τις Συντεχνίες που εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων και συγκεκριμένα τους εκπροσώπους της ΣΕΚ και της ΠΕΟ και διατύπωσε τη θέση πως το αίτημα για εξαίρεση αποτελεί προσπάθεια υπαναχώρησης από τα ήδη συμφωνηθέντα και συνιστά πράξη αναίρεσης της υπογραφής της σχετικής Συμφωνίας Πλαίσιο.

Περαιτέρω σημείωσε ότι το αίτημα  της ΑΗΚ για εξαίρεση από το νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο προσκρούει και σε νομικό κώλυμα, εφόσον σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας το Νομοσχέδιο που αφορά στο νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο είναι καθολικής εφαρμογής, και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του, συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για παρεμπόδιση της δραστηριοποίησης της ΑΗΚ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τόνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ουδέποτε είχε αρνητική στάση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ στις ΑΠΕ, νοουμένου ότι αυτή θα γινόταν ταυτόχρονα με τη σταδιακή απόσυρση παλαιωμένης και ρυπογόνου συμβατικής παραγωγής και θα συνοδευόταν από ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρισμού, ώστε να δίδεται η δυνατότητα απρόσκοπτης δραστηριοποίησης από τρίτους στην παραγωγή από ΑΠΕ ενισχύοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή και, συνεπώς, πλήρους ελευθεροποίησης της αγοράς.

Είπε ακόμα ότι η θέση της ΑΗΚ αποσκοπεί στη διασφάλιση του μονοπωλιακού καθεστώτος της εις βάρος της οικονομίας και των καταναλωτών και παρατήρησε ότι μετά από διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου και της ΑΗΚ, το Υπουργείο διαβίβασε στην ΡΑΕΚ το πλάνο της ΑΗΚ, το οποίο περιλαμβάνει εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ δυναμικότητας 500-600MW, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, έως το 2032.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share