X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΤΟΜΕΙΣΗ προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία στο επίκεντρο ενημερωτικής...

Η προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης

Η προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας και ο ρόλος της για την προώθηση ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημερωτικής συνάντησης αναφορικά στον προτεινόμενο Κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας και για τον περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμο, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή τον περασμένο Σεπτέμβριο ολόκληρη η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, στόχος της οποίας είναι να θέσει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική υγεία στην Κύπρο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε πως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προς συζήτηση ο κανονισμός που αφορά στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο θα καθοριστούν οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο του φακέλου υγείας του ασθενή, η διαλειτουργικότητά του και πως μεταφέρεται από μία χώρα σε άλλη και ακολουθεί τον πολίτη, όπου και να βρίσκεται και πρέπει να έχει ιατρική φροντίδα.

Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι η προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας προϋποθέτει την θέσπιση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διασφαλίζει την προστασία των τόσο ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων της υγείας, την ασφάλεια του συστήματος, το ακριβές περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς και του τρόπου χρήσης του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, το οποίο να λειτουργεί στα πλαίσια μιας υπεύθυνης ιατρικής δεοντολογίας.

Όπως σημείωσε «στον τομέα αυτό η μικρή μας Κύπρος έχει πρωτοστατήσει, αφού προχώρησε, εδώ και καιρό, αρχικά στην ίδρυση και λειτουργία μιας ανεξάρτητης δομής, της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας και στη συνέχεια στη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου, ο οποίος ρυθμίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας «η πρόθεση σήμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να προχωρήσει στη θέσπιση σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού που να θέτει κάτω από ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το σύνολο των κρατών μελών, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα της μεταξύ τους συνεργασίας χωρίς εμπόδια, και αντιμετωπίζοντας την παρατηρούμενη πολυπλοκότητα των κανόνων, δομών και διαδικασιών, δικαιώνει απόλυτα τις μέχρι σήμερα ενέργειές μας».

«Η προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία, (ΕΧΔΥ), ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, κάνοντας πραγματικότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας στην ΕΕ», είπε.

Ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ακόμα πως «η πρόσφατη υγειονομική κρίση με την πανδημία, από την οποία δεν φαίνεται ακόμα να έχουμε ξεφύγει, έχει αναδείξει τη σημασία της χρήσης ψηφιακών εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της υγείας, όπως για παράδειγμα η δημιουργία και χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «αποκαλύπτει τις προκλήσεις που η Ηλεκτρονική Υγεία καλείται να αντιμετωπίσει, όπως η ισότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, η δυνατότητα αξιοποίησης προς όφελος του κάθε πολίτη, των πλέον ειδικών και εμπειρογνωμόνων, για κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αυτοί βρίσκονται, η συνεχής διαμόρφωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και η γήρανση του πληθυσμού, η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και τόσα άλλα».

Το έργο και το όραμα της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, σε σχέση με την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας και τον ρόλο της για την προώθηση ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δρ. Χρίστος Σχίζας.

Σύμφωνα με τον Δρ. Σχίζα το πλάνο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ο οποίος να είναι καθημερινά επί 24ωρου βάσεως προσβάσιμος, από όπου και αν χρειαστεί, είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό και ο οποίος θα περιέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες του ασθενή σε δυναμικό χρόνο.

Ο κ. Σχίζας υπογράμμισε ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο προς όφελος των ασθενών, ενώ πρόσθεσε πως απώτερος στόχος είναι η προσπάθεια εξάλειψης των ιατρικών φακέλων, που αποθηκεύονται στα νοσοκομεία.

Σημείωσε ακόμη ότι με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας θα μειωθούν ιατρικά λάθη, ενώ για τους ιατρούς θα είναι ένα εργαλείο άμεσης ενημέρωσης, για το ιστορικό του ασθενούς την ώρα που τον εξετάζει.

Επίσης, ο Δρ. Σχίζας είπε πως ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δικαιούται να είναι κάτοχος Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, εκτός και αν έχει αντίρρηση να συμμετέχει στη διαδικασία.

Εξήγησε ότι με τη γέννηση του κάθε ανθρώπου θα δημιουργείται ένας ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ο οποίος θα είναι εν ενεργεία μέχρι το θάνατό του.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας ανέφερε ότι με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων το θέμα της διασυνοριακής περίθαλψης επιλύεται αυτόματα.

(ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share