X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΘετική η 10η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, ανοίγει ο...

Θετική η 10η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, ανοίγει ο δρόμος για την επόμενη εκταμίευση

Θετική είναι σε γενικές γραμμές η 10η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, την οποία θα εγκρίνει σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και θα παρουσιάσει ο Επίτροπος Οικονομίας Τζεντιλόνι.

Η έκθεση, η οποία περιήλθε σε γνώση του ΚΥΠΕ “καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία”. Η έκθεση καταγράφει πρωτογενές έλλειμμα 7,5% του ΑΕΠ το 2020, 7,3% του ΑΕΠ το 2021 και 0,5% του ΑΕΠ το 2022 και χρέος 169% έως το τέλος της δεκαετίας, το οποίο θα μειωθεί κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2047 στο βασικό σενάριο της επικαιροποιημένης “ανάλυσης βιωσιμότητας”.

Στο ίδιο κείμενο η Κομισιόν σημειώνει ότι “αυτή η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για το Eurogroup να αποφασίσει σχετικά με την απελευθέρωση της επόμενης σειράς μέτρων για το χρέος ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ”. Ταυτόχρονα τονίζει ότι οι περισσότερες συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις προχώρησαν παρά την πανδημία, ενώ έχει συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες.

Σύμφωνα με το κείμενο που είδε το ΚΥΠΕ, η Κομισιόν, δίνοντας στο eurogroup θετική εισήγηση για την επόμενη εκταμίευση, σημειώνει ότι “οι αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει επιτυχώς το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας”.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι “τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των καθυστερήσεων που προκαλούνται εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα”.

Αναλυτικά η έκθεση καταγράφει ότι “το πρωτογενές έλλειμμα της Ελλάδας που παρακολουθήθηκε υπό ενισχυμένη εποπτεία έφτασε το 7,5% του ΑΕΠ το 2020”.

Προβλέπει ότι “η δημοσιονομική πολιτική θα παραμείνει ευνοϊκή το 2021 και τα περισσότερα από τα φορολογικά μέτρα που ελήφθησαν για τον μετριασμό του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της κρίσης αναμένεται να καταργηθούν το 2022”, ενώ “περαιτέρω μέτρα προβλέπονται για να συνεχίσουν να παρέχουν υποστήριξη στην ανάκαμψη το 2022, συμπεριλαμβανομένου ενός για ανακούφιση από τη φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών”.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι “η εαρινή πρόβλεψη της Επιτροπής 2021 αναμένει ότι το πρωτογενές έλλειμμα που παρακολουθείται υπό ενισχυμένη εποπτεία θα φθάσει το 7,3% του ΑΕΠ το 2021 και το 0,5% του ΑΕΠ το 2022, το οποίο ευθυγραμμίζεται στενά με την προβολή των αρχών”.

Καταγράφει δε ότι “οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί”.

“Ως επί το πλείστον, συνεχίζουν να οδηγούνται από την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και την περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη που ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη για τον μετριασμό του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της κρίσης υγείας”, εξηγεί.

“Περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με το πραγματικό κόστος των κρατικών εγγυήσεων και των επιστρεπτέων προκαταβολών που παρατάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, τονίζει.

Σημειώνει δε ότι “το προβλεπόμενο σύστημα πώλησης και εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτους οφειλέτες ενδέχεται να φέρει σημαντικό φορολογικό κόστος εάν καταταχθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης”.

“Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις διαφορές κατά της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) και τις συνεχιζόμενες νομικές προκλήσεις κατά των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, όπως περιγράφεται σε προηγούμενες εκθέσεις, παραμένουν σημαντικοί”.

Τονίζει επιπλέον ότι “η ανάκαμψη των μεταναστευτικών ροών θα επιδεινώσει το δημοσιονομικό ισοζύγιο στο μέλλον”. Τέλος, η πρόβλεψη προϋποθέτει “πλήρη εκτέλεση των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, τα οποία, εάν δεν επιτευχθούν, θα βελτιώσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα στο κόστος της μείωσης της συμβολής των δημοσίων δαπανών στην ανάπτυξη”.

Σε σχέση με την πορεία και την εξυπηρέτηση του χρέους επιπλέον, η Κομισιόν καταγράφει ότι “τα περιθώρια κρατικών αποδόσεων ήταν σταθερά από τον Φεβρουάριο του 2021, περίπου 60 μονάδες βάσης για την πενταετή περίοδο”.

“Πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους μετά τις ενημερωμένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής 2021”, καταγράφει.

“Η μεθοδολογία δημοσιεύθηκε στην 8η έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης. Το πλαίσιο ακολουθεί στενά το πλαίσιο της Επιτροπής για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας χρέους και εξετάζει πρόσθετα εναλλακτικά σενάρια. Τα προθεσμιακά επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τις παραδοχές επιτοκίου είναι από τα τέλη Μαρτίου 2021” προστίθεται.

“Η παρατεταμένη πανδημία αύξησε τους κινδύνους δημοσιονομικής βιωσιμότητας, οι οποίοι αντισταθμίζονται εν μέρει από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη” αναφέρεται.

“Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι στο βασικό σενάριο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ παραμένει σε καθοδική πορεία από το 2021 και μετά”, προβλέπει η Κομισιόν.

“Το χρέος προβλέπεται να φτάσει το 169% έως το τέλος της δεκαετίας και να μειωθεί κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2047 στο βασικό σενάριο” συμπληρώνει.

Σημειώνει ακόμα ότι “οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης παραμένουν αυξημένες βραχυπρόθεσμα κυρίως λόγω του υψηλού πρωτογενούς ελλείμματος. Η εφαρμογή της Δανειακής Διευκόλυνσης που παρουσιάζεται στο Σχέδιο Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στις υψηλότερες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες το 2021-2022, αν και αυτή η πρόσθετη χρηματοδοτική ανάγκη καλύπτεται από την υποτιθέμενη εκταμίευση του δανείου για την Ανάκτηση και την Ανθεκτικότητα”.

“Τα επόμενα χρόνια, οι ανάγκες χρηματοδότησης αναμένεται να είναι μέτριες και να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ έως το 2030”, τονίζει.

“Μετά από μια περίοδο αυξημένων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών το 2030, που συνδέεται με την έναρξη αποπληρωμής των δανείων που επεκτάθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των τόκων των δανείων της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναμένεται να παραμείνουν σε πτωτική πορεία και να φθάσουν το 13% του ΑΕΠ έως το 2060” λέει και προσθέτει ότι τα εναλλακτικά σενάρια δείχνουν “ελαφρώς αυξημένους κινδύνους”.

Τα δύο εναλλακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν στην 8η βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης “έχουν επίσης ενημερωθεί”.
“Σύμφωνα με το σενάριο «υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου», η πορεία του χρέους είναι συνολικά υψηλότερη, αλλά παραμένει μειωμένη καθ `όλη την υπό εξέταση περίοδο. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες είναι υψηλότερες μακροπρόθεσμα και οριακά υπερβαίνουν το 20% του ΑΕΠ κατά τα τελευταία έτη της προβολής”.

“Στο σενάριο «χαμηλής ανάπτυξης», τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά μακροπρόθεσμα και οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες αυξάνονται σε όλο τον ορίζοντα, ξεπερνώντας μόνιμα το 20% του ΑΕΠ από τα μέσα της δεκαετίας του 2040”.

“Η σύνθεση και το προφίλ λήξης του δημόσιου χρέους μετριάζει την ευπάθεια του χρέους, ενώ ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετοι κίνδυνοι από ενδεχόμενες υποχρεώσεις”, προειδοποιεί η Κομισιόν.

“Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην ανάπτυξη τα επόμενα έξι χρόνια”, αναφέρει.

Επιπλέον η Κομισιόν προβλέπει ότι “ο ρυθμός ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα είναι πιθανό να είναι κάπως βραδύτερος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, λόγω της παράτασης των μέτρων περιορισμού, αλλά η αναμενόμενη έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει οριστεί για να ενισχύσει την ανάπτυξη προς τα εμπρός. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές παραμένει υψηλή”.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share