X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΑνεπαρκής η στόχευση της ενωσιακής στήριξης προς τους παραγωγούς γάλακτος μετά τη...

Ανεπαρκής η στόχευση της ενωσιακής στήριξης προς τους παραγωγούς γάλακτος μετά τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών

Ταχύτητα, αλλά και ορισμένες ανεπάρκειες στη στόχευση της ενωσιακής στήριξης προς τους παραγωγούς γάλακτος μετά τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών, αναγνωρίζει σημερινή έκθεση του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), όπου οι ελεγκτές καταγράφουν ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε μεν με ταχύτητα στη ρωσική απαγόρευση, αλλά “δεν προηγήθηκε επαρκής αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των παραγωγών, με αποτέλεσμα η στόχευση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε να μην είναι η βέλτιστη”.

Το ΕΕΣ σημειώνει στην έκθεση ότι «τον Αύγουστο του 2014, η Ρωσική Ομοσπονδία απαγόρευσε την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από τα κράτη μέλη, ως απάντηση στις κυρώσεις που της επέβαλε η ΕΕ λόγω της Ουκρανίας, ενώ ο ρυθμός αύξησης των ενωσιακών εξαγωγών στην Κίνα επιβραδυνόταν».

«Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών προκάλεσε ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στο σύνολο του τομέα έως τα μέσα του 2016», αναφέρει το ΕΕΣ.

Η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ προβλέπει μηχανισμούς για τον μετριασμό τέτοιων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ενισχύσεων για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, μέτρων παρέμβασης στην αγορά, γνωστών ως «δίχτυ ασφαλείας», που αποσκοπούν στη στήριξη των τιμών με την προσωρινή απόσυρση των πλεονασμάτων, καθώς και έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαταράξεων στην αγορά.

«Η παραγωγή γάλακτος αποτελεί σημαντική συνιστώσα του γεωργικού κλάδου της ΕΕ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έλαβε όντως μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων κατά τη διάρκεια των διαταράξεων της αγοράς την περίοδο 2014‑2016», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Εντούτοις, μελλοντικές κρίσεις στον κλάδο πρέπει να τη βρουν καλύτερα προετοιμασμένη να αντιδράσει κατά τρόπο αποδοτικότερο.»

Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κομισιόν αντέδρασε με ταχύτητα στη ρωσική απαγόρευση.

Έχοντας πραγματοποιήσει εκτιμήσεις σχετικά με την έκταση της απώλειας εξαγωγών βουτύρου, τυριού και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, έλαβε, ήδη στο τέλος του 2014, μια πρώτη δέσμη μέτρων έκτακτης χρηματοδοτικής στήριξης για τους παραγωγούς στα κράτη της Βαλτικής και στη Φινλανδία, δηλαδή στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την απαγόρευση.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν, ωστόσο ότι «η Κομισιόν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισορροπιών της αγοράς».

«Χορήγησε κεφάλαια ύψους περίπου 390 εκατομμυρίων ευρώ για την προαιρετική μείωση της παραγωγής, στήριξη διαθέσιμη στους παραγωγούς σε όλη την επικράτεια της Ένωσης», αναφέρουν, αλλά προσθέτουν ότι «συνεπεία των ιστορικά χαμηλών τιμών, πολλοί κτηνοτρόφοι είχαν ήδη μειώσει την παραγωγή γάλακτος πριν τεθούν σε ισχύ τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης».

«Παρά τη σταθεροποιητική επίδραση που ασκούν στο εισόδημα οι άμεσες ενισχύσεις, που αποτέλεσαν περί το 35 % του εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής το 2015 και το 2016, οι παραγωγοί παραμένουν εκτεθειμένοι σε προβλήματα ταμειακής ροής σε περίπτωση αιφνίδιας πτώσης των τιμών», αναφέρει το ΕΕΣ.

«Η Κομισιόν κατέβαλε προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος αυτού», αναγνωρίζει το ΕΕ, χωρίς όμως «να αξιολογήσει την κλίμακα των ταμειακών δυσχερειών των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής».

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι «καθοριστικός παράγοντας στην κατανομή του προϋπολογισμού υπήρξε το ύψος των διαθέσιμων πόρων και όχι οι πραγματικές ανάγκες».

«Τα κράτη μέλη έδειξαν την προτίμησή τους απλά στην υλοποίηση έκτακτων μέτρων και στην ευρεία κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στη στόχευση των ενισχύσεων», αναφέρει.

Για τη χρηματοδότηση των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν κατά την περίοδο 2014‑2016, η Κομισιόν εξέτασε το ενδεχόμενο να προσφύγει στο «αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα» που διαθέτει, κάτι που εν τέλει δεν έπραξε.

«Προκειμένου μελλοντικές κρίσεις, όπως αυτές που μπορούν να προκαλέσουν μια πανδημία, να την βρουν καλύτερα προετοιμασμένη, η Κομισιόν επιχείρησε να αξιοποιήσει τα αντληθέντα διδάγματα», αναφέρει το ΕΕΣ.

«Ειδικότερα, για την ΚΑΠ της περιόδου 2021‑2027, πρότεινε να ενισχυθεί ο ρόλος και ο δυνητικός αντίκτυπος του αποθεματικού για κρίσεις, καθιστώντας τη χρήση του περισσότερο ευέλικτη», σημειώνει.

Εντούτοις, οι ελεγκτές κρίνουν ότι «δεν αξιολόγησε επαρκώς τις συνέπειες των ρυθμίσεων των κρατών μελών, μολονότι αυτό θα συντελούσε σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε τυχόν μελλοντικές διαταράξεις της αγοράς».

Πηγή:KYΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share