Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εκστρατεία επιθεωρήσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων όπου εκτελούνται υπαίθριες εργασίες και ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Σε επικοινωνία του ΚΥΠΕ με το Τμήμα, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρξαν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία και επηρεασμό στην υγεία των εργαζομένων αυτή την θερινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό θερμοπληξίας ενώ δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων. Υπήρξε όμως, όπως αναφέρθηκε, ένας μικρός αριθμός καταγγελιών από εργαζομένους για την μη τήρηση των απαιτούμενων μέτρων από τους εργοδότες.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με επιτηρήσεις και συστάσεις προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο για τήρηση των νομοθεσιών που πρέπει να τηρούνται στις «επικίνδυνες» θερμοκρασίες που διανύουμε ώστε να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζόμενων, οι οποίες κυμαίνονται από ενοχλητικά δερματικά εξανθήματα μέχρι θάνατο από θερμοπληξία.

Σύμφωνα με το Τμήμα, οι εργοδότες, καλούνται να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας ενώ απαιτείται η οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό και η διαμόρφωση-επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν.

Προτείνεται επίσης, η διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού, η χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου και η αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών.

Πηγή:ΚΥΠΕ