Διευρύνθηκε κατά €824 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο πεντάμηνο του 2023, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο, αγγίζοντας τα €3,73 δισεκατομμύρια, λόγω της μεγάλης αύξησης κατά 19,8% των εισαγωγών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.733,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, σε σύγκριση με €2.909,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023 ήταν €5.356,6 εκ. σε σύγκριση με €4.470,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2022, σημειώνοντας αύξηση 19,8%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2023 ήταν €1.623,2 εκ. σε σύγκριση με €1.561,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2022, σημειώνοντας άνοδο 3,9%.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τον Μάιο του 2023, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €974,5 εκ. σε σύγκριση με €1.165,7 εκ. τον Μάιο 2022, καταγράφοντας μείωση 16,4%.

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €578,9 εκ. και από τρίτες χώρες €395,6 εκ. σε σύγκριση με €684,3 εκ. και €481,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2022.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές τον Μάιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €32,0 εκ. έναντι €202,1 εκ. τον Μάιο 2022.

Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2023 ήταν €370,9 εκ. σε σύγκριση με €435,1 εκ. τον Μάιο 2022, σημειώνοντας μείωση 14,8%.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €99,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €271,1 εκ., σε σύγκριση με €120,6 εκ. και €314,5 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2022. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €51,6 εκ. έναντι €110,8 εκ. τον Μάιο 2022.

Πηγή:ΚΥΠΕ