Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, σήμερα, Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας με δεύτερο/η νηπιαγωγό σε αριθμό δημόσιων νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη βάση ερευνητικής τεκμηρίωσης αλλά και παιδαγωγικών κριτηρίων, η στήριξη και της προσχολικής εκπαίδευσης για ζητήματα αλφαβητισμού, αλλά και συμπεριφοράς, είναι καίριας σημασίας για σκοπούς έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης.

Η συγκεκριμένη απόφαση προνοεί τη στήριξη αριθμού δημόσιων νηπιαγωγείων που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+, με δεύτερο/η νηπιαγωγό, για την κάλυψη των αναγκών ενισχυτικής  διδασκαλίας, βίας και παραβατικότητας καθώς και μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών.

Στόχος του ΥΠΑΝ, με την υλοποίηση της απόφασης, σημειώνεται,μ είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, η στήριξη του/της νηπιαγωγού με δεύτερο/η νηπιαγωγό στην τάξη, καθώς και η ενίσχυση του προγράμματος του δημόσιου νηπιαγωγείου, παρέχοντας εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Πηγή:ΚΥΠΕ