X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΠΟΛΙΤΙΚΗΈκκληση Προέδρου προς όλους σε συστράτευση για εκσυγχρονισμό του κράτους

Έκκληση Προέδρου προς όλους σε συστράτευση για εκσυγχρονισμό του κράτους

Σε συστράτευση κάλεσε κοινωνικούς εταίρους και κόμματα για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση του κράτους στα δεδομένα και τις προκλήσεις που καθορίζουν το αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο μόνος κοινός αντίπαλος είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά, και ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα αντιμετωπίζουν.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μιλούσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής του 4ου Πυλώνα του Σχεδίου «Κύπρος-το Aύριο»: Προς μια Ψηφιακή Εποχή, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στην Εσθονία τις επόμενες βδομάδες όπου, όπως ανακοίνωσε, «αναμένεται να υπογραφεί ένα νέο, ενισχυμένο Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας της Εσθονίας, για υλοποίηση σειράς έργων, όπως τη δημιουργία ενός και μόνου μητρώου που θα αποτελεί τη μοναδική πηγή δεδομένων για τους πολίτες, την αναδιάρθρωση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την τεχνοκρατική υποστήριξη για συγκεκριμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται επί του παρόντος υπό υλοποίηση ή / και σε φάση σχεδιασμού».

Σε σχέση με τον 4ο Πυλώνα του Σχεδίου «Κύπρος- το Αύριο», είπε ότι πρόκειται «για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που άπτεται της αναβάθμισης υποδομών για συνδεσιμότητα, την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και συναφείς με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές δράσεις».

Ένα σχέδιο, πρόσθεσε, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στην παγκόσμια ψηφιακή επανάσταση που έχει αρχίσει, που αφορά και περιλαμβάνει οφέλη για όλους και ιδιαίτερα τη νέα γενεά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο 4ο Πυλώνας σχετίζεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς. Αναφορά έκανε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, την επέκταση των δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε όλη την Κύπρο, περιλαμβανομένων απομακρυσμένων ή μη καλυπτόμενων περιοχών και την ψηφιακή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδος με υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών.

«Σε συνδυασμό με μία σειρά δράσεων που περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους πυλώνες πολιτικής, μόνο μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν συνολικά πέραν των 280 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση, ποσό που αντιστοιχεί στο 23% του συνολικού προϋπολογισμού του εν λόγω Σχεδίου», σημείωσε.

Δράσεις, είπε, όπως είναι τα σχέδια χορηγιών πέραν των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μονάδων, η στρατηγική για «έξυπνες πόλεις», ύψους €35 εκατ. και η ανάπτυξη δικτύων έξυπνης διαχείρισης νερού.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «συναφές με τα πιο πάνω είναι και η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη ενίσχυση του τομέα της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνέχισε λέγοντας ότι ένας αριθμός τομέων που καλύπτει ο τρίτος πυλώνας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά τη διάθεση κονδυλίων ύψους €85 εκατ. για υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών επενδύσεων.

Ανέφερε ενδεικτικά την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των φορέων χάραξης και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την υποστήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας, τα προγράμματα χρηματοδότησης και τη σύσταση επενδυτικού ταμείου μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, τα κίνητρα για ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας και το Σχέδιο Κινήτρων για την ανάπτυξη διαβαθμισμένων εργαστηρίων και διαβαθμισμένων δικτύων επικοινωνίας σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με τεχνολογίες πολλαπλής χρήσης.

«Ο τέταρτος πυλώνας, αλλά και οι σχετιζόμενες δράσεις κάτω από άλλους πυλώνες αποτελούν θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ένα όραμα που άρχισε να υλοποιείται από την αρχή της διακυβέρνησης, με την ανάθεση στην Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον συντονισμό της πολιτικής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, είπε, προωθήθηκε η ψηφιοποίηση των Τμημάτων Πολεοδομίας και Κτηματολογίου και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το κοινό, η παροχή πέραν των 120 δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας.

«Το δύσκολο αυτό εγχείρημα απέκτησε περαιτέρω δυναμική μετά της δημιουργίας του Υφυπουργείου, Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία συνέπεσε, δυστυχώς, με την κρίση της πανδημίας που έφερε την πρόκληση στα όσα καταγράφονται και στους στόχους που θέτουμε», ανέφερε.

Και παρ’όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «εκτιμώ πως ανταποκριθήκαμε με πλήρη επάρκεια στις ιδιάζουσες και αυξανόμενες ψηφιακές προκλήσεις».

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, είπε, «μετατρέψαμε ένα κράτος που για δεκαετίες ήταν ουσιαστικά τεχνολογικά και ψηφιακά υποανάπτυκτο ή/και ανύπαρκτο, σε ένα κράτος που μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνθηκών που ακολούθησαν την πανδημία». Αναφέρθηκε σχετικά στην ανάπτυξη της τηλεργασίας, της τηλεκπαίδευσης, της ψηφιακής διεκπεραίωσης χιλιάδων ηλεκτρονικών αιτήσεων για σχέδια χορηγιών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων γραπτών μηνυμάτων για τις διακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Αναφορά έκανε και στην αυθημερόν ιχνηλάτηση εκατοντάδων ατόμων που ήσαν στενές επαφές, τη δημιουργία της πύλης εμβολιασμού για ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας, την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών και την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των στρατευσίμων.

Την ίδια ώρα, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η κρίση της πανδημίας ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού ως ενός σημαντικού πυλώνα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστούμε με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».

Αυτό, σημείωσε, «προϋποθέτει, πέραν των όσων σχετικών μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών δράσεων εμπίπτουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υλοποίηση μιας σειράς άλλων υπό εξέλιξη έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χώρο της υγείας και τη μηχανογράφηση των αυτονομημένων νοσοκομείων και τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή και την ηλεκτρονική ταυτότητα».

Προϋποθέτει ακόμα, είπε, «τη συνεχή αναπροσαρμογή στις ψηφιακές εξελίξεις που συντελούνται ανά το παγκόσμιο, αλλά και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από χώρες που θεωρούνται πρωτοπόροι στον τομέα, όπως η Εσθονία».

«Προχωρούμε με το φιλόδοξο σχεδιασμό στην Κύπρο του Αύριο», ανέφερε, για να επιτύχουμε αυτό που επιδιώκαμε εξαρχής, δηλαδή τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη βελτίωση της καθ’ ημέραν ζωής των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και την προσαρμογή σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας και ραγδαίων ψηφιακών εξελίξεων.

«Όπως είχα αναφέρει και στην παρουσίαση του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» στις 17 Μαΐου 2021, η εκταμίευση πόρων προς υλοποίηση των προαναφερθέντων εθνικών στόχων προαπαιτεί σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων», είπε.

Για αυτό, πρόσθεσε, «για ακόμη μια φορά απευθύνω έκκληση, καλώ τα πολιτικά κόμματα, τη νέα Βουλή που προέκυψε μετά τις εκλογές της 30ης Μαΐου, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό που επιδιώκουμε».

«Με πλήρη σεβασμό στην αντίθετη άποψη, οφείλουμε όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε πως το διακύβευμα δεν είναι άλλο από τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση του κράτους στα δεδομένα και στις προκλήσεις που καθορίζουν το αύριο», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη «ο μόνος κοινός αντίπαλος, και το τονίζω, είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά, και ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα αντιμετωπίζει».

Μόνο έτσι, είπε, «θα μετατρέψουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία και θα δώσουμε τη δική μας απάντηση, τη δική μας σφραγίδα στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενεών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share