X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΕνίσχυση χορηγιών για ΚΥΣΟΑ λέει ο ΠτΔ, το 20% λαμβάνει επίδομα λέει...

Ενίσχυση χορηγιών για ΚΥΣΟΑ λέει ο ΠτΔ, το 20% λαμβάνει επίδομα λέει οργάνωση

Η κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) τόσο ηθικά, όσο και έμπρακτα, με ετήσιες επιχορηγήσεις ύψους €100.000, οι οποίες θα ενισχυθούν, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαιώνοντας ότι τα ζητήματα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του, σε χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΥΣΟΑ, τον οποίο διάβασε  η Υπουργός Υγείας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Χριστάκης Νικολαϊδης, είπε πως το ποσοστό των ληπτών επιδομάτων αναπηρίας δεν ξεπερνά το 20% επί του συνόλου των πολιτών με αναπηρίες και πως τα πενιχρά επιδόματα που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρίες βασίζονται σε διακρίσεις, ακόμα και ηλικιακές, ενώ οι υπηρεσίες για συμμετοχή και συμπερίληψη τους στην κοινότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε πως οι κοινωνικοί δείκτες της  Κύπρου, που αφορούν στην υποστήριξη των πολιτών με αναπηρίες, είναι οι  χαμηλότεροι ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έκανε λόγο για «συνεχή  επιδείνωσή» τους, σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές, την κοινωνική προστασία, το επίπεδο διαβίωσης, φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού των πολιτών με αναπηρίες.

Είπε ακόμα πως η Κύπρος διαθέτει μόνο το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για παροχές και υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες και ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να σημειώσει πως η Κύπρος είναι στην προτελευταία θέση όσον αφορά το ποσοστό των κοινωνικών παροχών και των πόρων που διατίθενται από τα κράτη μέλη για τα άτομα με αναπηρίες για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ επέμεινε στη θέση ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση νομοθεσίας που να προάγει την ισότητα και να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και να καταργείται με αυτή κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος των πολιτών με αναπηρίες.

Σε χαιρετισμό του, το οποίο διάβασε εκ μέρους του η Υπουργός Υγείας, Δρ. Πόπη Κανάρη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι το κράτος συνεχίζει να θεωρεί τη Συνομοσπονδία ως ένας σημαντικό εταίρο στις προσπάθειες για καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να παραμένουν ενεργά και ενσωματωμένα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την ΚΥΣΟΑ τόσο ηθικά, όσο και έμπρακτα, με ετήσιες επιχορηγήσεις ύψους €100.000, οι οποίες θα ενισχυθούν.

Διαβεβαίωσε ότι τα ζητήματα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης του, για να προσθέσει ότι στόχος τους είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, η ανάδειξη των δυνατοτήτων τους και η ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

«Έχουμε χρέος», είπε, «να εφαρμόζουμε τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, στην αξιοπρέπεια, στην προσβασιμότητα, στη συμμετοχή και ενσωμάτωση, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κύρωσε το 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία».

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «πρόσθετα μέτρα με ολιστικές δράσεις και μετρήσιμους στόχους για την πλήρη ενσωμάτωση και στήριξη των ατόμων με αναπηρία, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», συμπληρώνοντας ότι οι δράσεις αυτές θα προωθηθούν άμεσα, τηρώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, για την επόμενη πενταετία.

Σημείωσε ότι οι νέες δράσεις και μέτρα καταγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023.

Σε χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, είπε πως «είναι πρωτίστως υποχρέωση του κράτους, αλλά και όλων των κοινωνικών φορέων να στηρίζουν και να ενδυναμώνουν τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να παραμένουν ενεργά και ενσωματωμένα κύτταρα της κοινωνίας», για να σημειώσει πως ο ρόλος του Υφυπουργείου της  σε αυτή την προσπάθεια είναι καταλυτικός.

«Ως Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών ως ισότιμων μελών της κοινωνίας αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσω μεταρρυθμιστικών και πρόσθετων δράσεων στα πλαίσια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αποτελεί το όραμα μας. Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους και την υλοποίηση των υποχρεώσεων του κράτους, υλοποιούνται τριετή Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία στο πλαίσιο της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία για τη δεκαετία 2018-2028», είπε η κ. Ευαγγέλου.

Αναφερόμενη στο Τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023, είπε πως  περιλαμβάνει 135 δράσεις (58 νέες δράσεις και 77 συνεχιζόμενες), προς υλοποίηση από 8 Υπουργεία και 3 Υφυπουργεία, προσθέτοντας ότι σκοπός τους πάντα στις δράσεις που προωθούν είναι να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές προσέγγισης της αναπηρίας, έχοντας υπόψη τις διεκδικήσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων πολιτών, αλλά και στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων και πόρων του κράτους.

Η αρμόδια Υφυπουργός αναφέρθηκε στις νέες δράσεις που υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, κατά την τριετία που διανύεται, αναφέροντας μεταξύ άλλων την περαιτέρω επέκταση του δικτύου κατοικιών και προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικες, κυρίως με νοητική αναπηρία ή αυτισμό, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με δαπάνη €20 εκ. και  την επέκταση της λειτουργίας του πρώτου Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για Παιδιά με Αυτισμό, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με δαπάνη €5εκ.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ανταπόκρισης του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας στις αιτήσεις των πολιτών για κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες και στην υλοποίηση νέου έργου για ένα «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» με την εμπλοκή στην υλοποίηση της ΚΥΣΟΑ και των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με δαπάνη €30εκ., με πρώτιστο στόχο την εφαρμογή των νέων υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού και του Συμβούλου για τα άτομα με αναπηρίες.

Σε χαιρετισμό της, τον οποίο διάβασε εκ μέρους της η Επιθεωρήτρια Ειδικής Εκπαίδευσης, Ελένη Ματαίου, η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, είπε ότι θέτοντας ως γνώμονα τη νομοθεσία για την ειδική εκπαίδευση, που ψηφίστηκε το 1999, κύρια στόχευση των σχετικών ενεργειών του Υπουργείου της είναι η αποφυγή του περιορισμού ή αποκλεισμού των παιδιών στη βάση της όποιας αναπηρίας, η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία στο λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, ως επίσης η ανάπτυξη των δυνατότητων του στο μέγιστο βαθμό.

Όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, «προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούμε τις αρχές της ενιαίας εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται στις διεθνείς συμβάσεις με απώτερο στόχο τη συμπερίληψη όλων των μαθητών και μαθητριών και την  παροχή των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών, ώστε το σχολείο να προσφέρει ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση».

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΥΣΟΑ χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, Προέδροι και εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και Δήμαρχοι.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share