X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΦιλανθρωπική εκδήλωση: "Γίνε το δέντρο της ζωής εσύ" για στήριξη πυρόπληκτων

Φιλανθρωπική εκδήλωση: “Γίνε το δέντρο της ζωής εσύ” για στήριξη πυρόπληκτων

Φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο “Γίνε το δέντρο της ζωής εσύ”, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Οδού υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή.

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός “Tech Island” απένειμε χρηματικό ποσό ύψους 270 χιλιάδων ευρώ για στήριξη 54 φοιτητών που ζουν στις πυρόπληκτες Κοινότητες Λάρνακας και Λεμεσού. Χρηματικό ποσό ύψους 50 χιλιάδων ευρώ δόθηκε για στήριξη της Οργάνωσης Παραγωγών Βασιλικής Γης.

Εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χαιρετισμό ανέγνωσε ο Ανδρέας Γρηγορίου ο οποίος μίλησε για την αξιέπαινη προσπάθεια των νέων της Κοινότητας Οδούς για στήριξη όσων οι επιχειρήσεις, η δραστηριότητα και το βιός έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως η κινητοποίηση σύσσωμου του κρατικού μηχανισμού για την λήψη ανακουφιστικών μέτρων στην κατεύθυνση της αποζημίωσης των πληγέντω,ν της αποκατάστασης των απωλειών και της το δυνατό ταχύτερης επαναδραστηριοποίησης των γεωργών και των επιχειρήσεων στην περιοχή ήταν άμεση.

Από τις 7 Ιουλίου ανέφερε πως αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σειρά μέτρων αρωγής με αυτά να οριστικοποιούνται με δεύτερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 21 Ιουλίου ώστε να είναι όχι μόνο αποτελεσματικά ανέφερε ο κ. Γρηγορίου αλλά και σύμφωνα με το Ενωσιακό κεκτημένο και την σύμφωνο γνώμη της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δραστηριοποιήθηκαν είπε άμεσα με την καταγραφή των ζημιών η οποία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πέραν του 95% ενώ κλιμάκιο λειτουργούν βρίσκεται στην περιοχή για βοήθεια και καθοδήγηση.

Ογδονταπέντε επαγγελματίες γεωργοί μας και γεωργικές επιχειρήσεις ανέφερε ο κ. Γρηγορίου που έχασαν ολοσχερώς ή σε σημαντικό βαθμό την γεωργική παραγωγή, τα γεωργικά μέσα και τις υποδομές τους έτυχαν άμεσης καταβολής χρηματικού ποσού μέχρι και 20 χιλιάδες ευρώ ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας ώστε να ξανά σταθούν στα πόδια τους αυτοί και οι οικογένειες τους και για να αρχίσουν ξανά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Το συνολικό καταβληθέν χρηματικό ποσό ανέρχεται περίπου σε 1,500,000 ευρώ.

Επιπλέον μέσο έκτακτου ειδικού σχεδίου το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα προνοήσει για παραχώρηση διευκολύνσεων σε επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους για δράσεις επαναδραστηριοποίησης και αποκατάστασης.

Οι δυο αυτές αποζημιώσεις θα συμψηφίζονται με μέγιστο ποσοστό το 100% της πραγματικής ζημιάς. Επιπρόσθετα ενεργοποιήθηκε και το εθνικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και αποκατάσταση περιβάλλοντος σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές προκειμένου να αποζημιωθούν και μη επαγγελματίες γεωργοί.

Ειδικότερα για την οργάνωση παραγωγών φρούτων και φθαρτών περιοχής Οδούς Βασιλική Γη στους κόλπους της οποίας δραστηριοποιούνται πολλοί νέοι κυρίως γεωργοί καταβλήθηκε ενίσχυση ήσσονος σημασίας συνολικού ύψους 100 χιλιάδων ευρώ.

Εναλλακτικά και ανεξάρτητα οι παραγωγοί των περιοχών που έχουν πληγεί θα έχουν την επιλογή να συμμετέχουν στην προκήρυξη έκτακτου επενδυτικού μέτρου του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020 πολύ σύντομα.

Αυτό θα επιτρέπει την δημιουργία νέων πιο σύγχρονων γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών. Προτεραιότητα επίσης αποτελεί και η άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση ενώ το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με τις τοπικές αρχές προωθούν μέτρα αποκατάστασης των υποδομών άρδευσης που έχουν καταστραφεί ενώ το τμήμα δασών το τμήμα ανάπτυξης υδάτων και το τμήμα γεωλογικής επισκόπησης προβαίνουν σε εισηγήσεις για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή.

Επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διευθετήσει την συγκέντρωση και διαχείριση όλων των αποβλήτων που θα προκύψουν από υποστατικά που έχουν καεί με δαπάνη του κράτους.

Το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεριμνά ώστε οι πληγήσες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από την καταβολή εισφορών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Μισθοί και έξοδα διαμονής και διαβίωσης εργαζομένων έχουν καλυφθεί από το αρμόδιο υπουργείο ενώ παρέχονται διευκολύνσεις για επαναπατρισμό ή επέκταση συμβολαίων απασχόλησης ξένων εργατών αναλόγως της κάθε περίπτωσης.

Ο κ. Γρηγορίου διαβεβαίωσε τους πολίτες πως τόσο η κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρόλες τις αντιξοότητες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας ιδιαίτερα με την πανδημία του κορωνιού εκφράζει την ισχυρή βούληση όπως οι διαδικασίες είναι άμεσες και απολύτως υποστηρικτικές ώστε το κράτος και η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους πολίτες που έχουν πληγεί και να φροντίσουν κράτος και πολιτεία την επούλωση των πληγών στις περιοχές που επλήγησαν το ταχύτερο δυνατό και να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Πεποίθηση μας είναι πως η ύπαιθρος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην διατήρηση της φυσιογνωμίας του τόπου μας και στην διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία δεν πρέπει να λησμονούμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και εύχομαι ποτέ να μην ξανά συμβεί παρόμοιο περιστατικό.

Το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε εισφορά για την Φιλανθρωπική Εκδήλωση ύψους 2 χιλιάδων ευρώ.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Στυλιανός Λάμπρου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Tech Island απένειμε χρηματικό ποσό ύψους 270 χιλιάδων ευρώ για στήριξη πενήντα τεσσάρων φοιτητών που ζουν στις πυρόπληκτες Κοινότητες Οδούς, Μελίνης, Επταγώνιας, Αρακαπά, Οράς και Αγίων Βαβατσινιάς. Δόθηκε σε κάθε φοιτητή επιταγή ύψους 5 χιλιάδων ευρώ.

Ο κ. Λάμπρου απένειμε επίσης χρηματικό ποσό ύψους 50 χιλιάδων ευρώ για στήριξη της Οργάνωσης Παραγωγών Βασιλικής Γης.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε πως είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σε αυτή την φιλανθρωπική εκδήλωση πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Κέντρου Νεότητος Οδού.

Έζησα από κοντά, ανέφερε, εκείνη την μαύρη ημέρα της 3ης Ιουλίου που είδατε τους κόπους τους μόχθους σας αλλά και το φυσικό περιβάλλον να καταστρέφεται και τέσσερις συνανθρώπους μας να χάνουν την ζωή τους. Όμως θα μου μείνει αξέχαστο το πείσμα όσων συνάντησα εκείνες τις ημέρες.

Όλοι μου δήλωναν είπε, πως θα ξαναφτιάξουμε τα περβόλια μας πάνω στις πέτρες και τους γκρεμούς θα ξανά δημιουργήσουμε και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μετά από αρκετές εβδομάδες και ενημερώνομαι πως έγινε πράξη όχι μόνο να υπάρχει παραγωγή για την ντόπια αγορά αλλά και η πρώτη εξαγωγή σημαντικών ποσοτήτων ντομάτας στην Ελλάδα.

Παράλληλα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στον σύντομο χαιρετισμό του έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Tech Island ένα Οργανισμό που δημιουργήθηκε πρόσφατα που προσφέρει στην οικονομία του τόπου μας αλλά και από την πρώτη στιγμή εξήγγειλε σημαντική βοήθεια για τις πυρόπληκτες περιοχές. Είναι αυτό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης είπε, που μετατρέπεται σε πράξη που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα, ένα παράδειγμα πρότυπο του Tech Island γιατί οι επιχειρήσεις του τόπου μας αλλά και οι επιχειρήσεις που φιλοξενεί ο τόπος μας που με πολλή στοργή αγάπη και συμπαράσταση η πολιτεία και οι πολίτες τους συμπαραστέκονται έχουν και αυτές την δική τους υποχρέωση που πρέπει να εκφράζεται με πράξεις μέσα από την κοινωνική ευθύνη.

Χαίρομαι ανέφερε ο κ. Νεοφύτου, που νέοι άνθρωποι 54 φοιτητές από τις πυρόπληκτες περιοχές θα τύχουν της στήριξης του Tech Island.

Στον χαιρετισμό του ο Κοινοτάρχης Οδούς Μενέλαος Φιλίππου ανέφερε πως ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενθάρρυνση και αναπτέρωση του ηθικού των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών. Μια εκδήλωση ανέφερε που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στις ζωές μας. Δεν θα εστιάσω είπε, στις δυσκολίες που προέκυψαν από τη φονική πυρκαγιά, αλλά στην ενότητα, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη και στην υποστήριξη που λάβαμε μετά από αυτή την καταστροφή. Θα εστιάσω ανέφερε, στην όρεξη όλων των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών για αναγέννηση. Στόχος όλων μας είπε είναι να μετατρέψουμε αυτή την καταστροφή σε ευλογία για την περιοχή μας. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης του τόπου μας και όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά.

Αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή, ανέφερε ήταν από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα.

Ο κ. Φιλίππου εξέφρασε ευχαριστίες στους εμπλεκομενους Υπουργούς Γεωργίας, Εσωτερικών και Εργασίας όπως επίσης και βουλευτές και εκπροσώπους κομμάτων που στάθηκαν δίπλα μας με κάθε δυνατό τρόπο.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία από τους Παντελή Θαλασσινό, Κούλη Θεοδώρου, Φρειδερίκη Τομπάζου, Μαρίνα Βερζανλή.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share