X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΓήρανση κτηρίων, αλλά και απουσία κουλτούρας συντήρησης η πηγή προβλήματος επικίνδυνων οικοδομών,...

Γήρανση κτηρίων, αλλά και απουσία κουλτούρας συντήρησης η πηγή προβλήματος επικίνδυνων οικοδομών, λέει ο ΓΔ ΥΠΕΣ

Πηγή του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών, αποτελεί η γήρανση μεγάλου μέρους του κτηριακού αποθέματος της χώρας, σε συνδυασμό με τις καθόλου ή λιγότερο απαιτητικές πρόνοιες αντισεισμικού σχεδιασμού, που εφαρμόζονταν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά κυρίως από την απουσία της οποιοσδήποτε κουλτούρας συντήρησης, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Κωνσταντίνου.

Ο κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος μιλούσε εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, κατά την έναρξη της Ημερίδας με θέμα: «Επιθεώρηση και Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας Κτηρίων και Παρουσίαση Εντύπων Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων ΕΤΕΚ», είπε, επίσης, ότι το ΥΠΕΣ επεξεργάζεται τροποποίηση σχετικού νόμου προς ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης των επικίνδυνων οικοδομών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, ότι η Κύπρος αποτελεί μια σεισμογενή περιοχή, και συνεπώς είναι πρωταρχικής σημασίας να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κτηρίων μας. Πολύ περισσότερο, σημείωσε, για τα κτήρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες μεγάλης σπουδαιότητας και επισκεψιμότητας, ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς επίσης την πολιτιστική μας κληρονομιά και το περιβάλλον.

Αναγνωρίζουμε, συνέχισε, τις προκλήσεις και τις ενδεχόμενες δυσκολίες, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατά την προώθηση, εφαρμογή και επιβολή υφιστάμενων και νέων μέτρων.

Είπε πως το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη επεξεργάζεται σχετική τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου με σκοπό την προώθηση περαιτέρω διαθέσιμων εργαλείων, που θα ενισχύσουν την όλη προσπάθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει εκτενώς την παρούσα Κυβέρνηση, γιατί αποτελεί ένα σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα στην Κύπρο.

«Πηγή του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών, αποτελεί η γήρανση μεγάλου μέρους του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας, σε συνδυασμό με τις καθόλου ή λιγότερο απαιτητικές πρόνοιες αντισεισμικού σχεδιασμού, που εφαρμόζονταν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά κυρίως από την απουσία της οποιοσδήποτε κουλτούρας συντήρησης των οικοδομών με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.

Η τουρκική εισβολή και η ανάγκη για άμεση ανέγερση οικοδομών για τη στέγαση προσφύγων, συνέχισε, προκάλεσαν άμβλυνση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών. Επιπρόσθετα, σημείωσε, η απουσία νομοθετικής ρύθμισης για επίβλεψη της οικοδομής από εγκεκριμένο μελετητή, καθώς και η απουσία του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα και των Ευρωκωδίκων, οδήγησαν σταδιακά στη σημερινή εικόνα, με παλιές ασυντήρητες και ενδεχομένως εγκαταλειμμένες οικοδομές, περιλαμβανομένων και διατηρητέων.

Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί, σημείωσε, και η παγιωμένη αντίληψη, πως το κόστος μιας οικοδομής περιλαμβάνει μόνο το κόστος ανέγερσης, παραβλέποντας το κόστος συντήρησης.

«Γι’ αυτό τον λόγο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί η σημασία της υιοθέτησης κουλτούρας συντήρησης, καθότι αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης κατά της δημιουργίας επικίνδυνων οικοδομών. Οι οικοδομές χρήζουν συστηματικής επιδιόρθωσης και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι ιδιοκτήτες να επενδύουν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης, σε τακτική βάση, με σκοπό τη διαφύλαξη της οικοδομής τους», επεσήμανε.

Φυσικά, ανέφερε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την παράμετρο της οικονομικής δυσχέρειας των ιδιοκτητών, η οποία είναι ίσως η μεγαλύτερη αιτία αδράνειας στη λήψη μέτρων, αλλά ούτε άλλες πιθανές δυσχέρειες, όπως τα θέματα συνιδιοκτησίας και Διαχειριστικών Επιτροπών, τα οποία περιορίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Είναι ύψιστης σημασίας να γίνει κοινώς αντιληπτό, ότι ο ιδιοκτήτης κατέχει την αστική ευθύνη για τη συντήρηση της οικοδομής, είτε αυτή κατοικείται είτε όχι, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια όσων διαμένουν σε αυτή, των διερχομένων αλλά και των γειτονικών αναπτύξεων», πρόσθεσε

Συναφές, συνέχισε, είναι και το θέμα του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης των κτηρίων, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ. Σημείωσε ότι με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε την Πρόταση του ΕΤΕΚ για την αναγκαιότητα καθιέρωσης του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης όλων των οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των διατηρητέων.

«Η εφαρμογή του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης των κτηρίων θα λειτουργήσει ως μέτρο προληπτικού χαρακτήρα, ενισχύοντας τα υφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία, καθώς και τις διαδικασίες επιβολής, ενώ υιοθετήθηκαν ακόμα και εισηγήσεις για την επέκταση του ελέγχου και της επιβολής σε θέματα ακαλαισθησίας των κτηρίων, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική εντός και εκτός των πόλεων», πρόσθεσε.

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του θεσμού, συμπλήρωσε, φέρει οπωσδήποτε και η ικανότητα, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες αλλά και τα προσόντα των μελετητών, που θα αναλάβουν την εφαρμογή της τακτικής επιθεώρησης αλλά και η σαφής επεξήγηση και κατανόηση εκ μέρους των ιδιοκτητών, για τα αποτελέσματα των ελέγχων στο πλαίσιο της επιθεώρησης.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share