X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΗ Κομισιόν δεσμεύεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την κατάργηση της εκτροφής...

Η Κομισιόν δεσμεύεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την κατάργηση της εκτροφής ζώων σε κλουβιά

Η Κομισιόν δεσμεύεται να υποβάλει, έως το τέλος του 2023, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση και, τέλος, την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων κλωβών για μια σειρά από ζώα, ανακοίνωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Η πρόταση της Κομισιόν θα αφορά ζώα που καλύπτονται ήδη από τη νομοθεσία όπως ωοτόκες όρνιθες, χοιρομητέρες και μοσχάρια, και άλλα ζώα όπως κουνέλια, πουλιά κοτόπουλα, ορτύκια, πάπιες και χήνες, για τα οποία η Κομισιόν έχει ήδη ζητήσει από την EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) να συμπληρώσει τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία για να προσδιορίσει τους όρους που απαιτούνται για την απαγόρευση των κλωβών.

Η Στέλλα Κυριακίδου, παρουσιάζοντας την πρόταση, τόνισε ότι “η σημερινή απάντηση είναι ένα βασικό βήμα προς μια φιλόδοξη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων το 2023, μια προτεραιότητα από την αρχή της θητείας μου”.

“Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: η σταδιακή κατάργηση των κλουβιών για ζώα εκτροφής θα είναι μέρος των δράσεών μας στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork και θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων. Είμαι αποφασισμένη να διασφαλίσω ότι η ΕΕ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της καλής μεταχείρισης των ζώων στην παγκόσμια σκηνή και ότι θα ανταποκριθούμε στις κοινωνικές προσδοκίες”, ανέφερε.

Στην πράξη η Κομισιόν αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ECI) «End the Cage Age», (βάλτε τέλος στην εποχή των κλουβιών) την έκτη επιτυχημένη πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στην απάντησή της, η Κομισιόν εκθέτει σχέδια νομοθετικής πρότασης έως το 2023 για την απαγόρευση κλουβιών για ορισμένα ζώα εκτροφής.

Η πρόταση θα αποτελέσει μέρος της συνεχιζόμενης αναθεώρησης της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork».

Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών αντικατοπτρίζει το αίτημα για μετάβαση σε πιο ηθικά και βιώσιμα γεωργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των υφιστάμενων κοινοτικών κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων.

Συγκεκριμένα, ενώ όλα τα ζώα εκτροφής επωφελούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων, μόνο οι όρνιθες ωοπαραγωγής, τα κοτόπουλα, οι χοιρομητέρες και οι μόσχοι καλύπτονται από κανόνες σχετικά με τα κλουβιά. Τώρα η Κομισιόν δεσμεύεται να υποβάλει, έως το τέλος του 2023, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση και, τέλος, την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων κλωβών για όλα τα ζώα που αναφέρονται στην Πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork», η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευτεί να προτείνει αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εκτροφής, η οποία επί του παρόντος υποβάλλεται σε έλεγχο φυσικής κατάστασης, η οποία θα ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2022.

Παράλληλα με τη νομοθεσία και για τη διευκόλυνση μιας ισορροπημένης και οικονομικά βιώσιμης μετάβασης στη γεωργία χωρίς κλουβιά, η Κομισιόν θα επιδιώξει ειδικά μέτρα στήριξης σε βασικούς συναφείς τομείς πολιτικής, όπως το εμπόριο και η έρευνα και η καινοτομία.

Ειδικότερα, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα παρέχει οικονομική υποστήριξη και κίνητρα – όπως το νέο μέσο οικολογικών συστημάτων – για να βοηθήσει τους αγρότες να αναβαθμίσουν σε πιο φιλικές προς τα ζώα εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αντλήσουν από το Ταμείο Μεταβατικής Δικαιοσύνης και τη Διευκόλυνση Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας για να υποστηρίξουν τους αγρότες στην προσαρμογή σε συστήματα χωρίς κλουβία.

Δεδομένου ότι το τέλος της χρήσης κλωβών θα απαιτήσει αλλαγές στα τρέχοντα γεωργικά συστήματα, η Κομιόν θα εξετάσει τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και τα οφέλη για την καλή διαβίωση των ζώων σε μια εκτίμηση επιπτώσεων που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2022. Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση το αργότερο έως τις αρχές του 2022. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα να εργαστεί προς την προτεινόμενη νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Η Επίτροπος Κυριακίδου, σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι “η πορεία που ακολουθούμε και η πρότασή μας για σταδιακή κατάργηση και τελικά απαγόρευση των κλουβιών καθοδηγείται από ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα και ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων”.

“Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα παράσχει τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την απαγόρευση των κλωβών για ζώα που καλύπτονται από την πρωτοβουλία. Όσον αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, θα επικεντρωθούμε στις μεταβάσεις και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τους αγρότες και άλλους τομείς που θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα. Οι αγρότες θα υποστηριχθούν σε αυτήν τη μετάβαση. Θα προσδιορίσουμε τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε μια ισορροπημένη και οικονομικά βιώσιμη μετάβαση στη γεωργία χωρίς κλουβιά”, ανέφερε.

“Οι αγρότες θα επωφεληθούν από δράσεις που χρηματοδοτούνται από την αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των προτύπων στέγασης, της κατάρτισης και της χρήσης οικολογικών σχεδίων για τη στήριξη μιας μετάβασης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση των αγροκτημάτων τους. Θα τους υποστηρίξουμε για να αδράξουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας ως ευκαιρία να συμβάλουν στην καλύτερη υγεία των ζώων, στην ποιότητα των τροφίμων και στις περιβαλλοντικές ανησυχίες”, τόνισε.

“Στόχος μας είναι η Κομισιόν να εργαστεί για την προτεινόμενη νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ από το 2027, με την επιφύλαξη των απαραίτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων και όλων των απαραίτητων περιόδων σταδιακής κατάργησης.
Αλλά ο τελικός στόχος είναι πεντακάθαρος: ένα περιβάλλον χωρίς κλουβιά για εκατομμύρια ζώα. Ένα περιβάλλον χωρίς κλουβί θα είναι προς όφελος όλων. Η καλή διαβίωση των ζώων δεν είναι μόνο ένα ηθικό ζήτημα, βελτιώνει την υγεία των ζώων, επιβραδύνει την αντιμικροβιακή αντοχή και βελτιώνει την ποιότητα των τροφίμων”, εξήγησε η Επίτροπος.

“Στο διεθνές μέτωπο, θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την ισχυρή υποστήριξή μας στην καλή διαβίωση των ζώων, καθιστώντας σαφές στους εμπορικούς μας εταίρους ότι, ως σημαντικός εισαγωγέας τροφίμων, θεωρούμε ότι οι εισαγωγές πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τα πρότυπα μας”, κατέληξε.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share