X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΗ Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία κοινής μονάδας κυβερνοασφάλειας των 27 της ΕΕ

Η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία κοινής μονάδας κυβερνοασφάλειας των 27 της ΕΕ

Σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας κοινής μονάδας για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού σοβαρών συμβάντων στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασαν ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Ρέιντερς στις Βρυξέλλες.

Η σχεδιαζόμενη Κοινή Μονάδα για τον κυβερνοχώρο ​​στοχεύει στη συγκέντρωση των πόρων και της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την αποτελεσματική πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση των μαζικών συμβάντων και κρίσεων στον κυβερνοχώρο.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής παρουσιάζοντας την έκθεση δήλωσε ότι «οι πρόσφατες επιθέσεις ransomware πρέπει να χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση ότι πρέπει να προστατευτούμε από απειλές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας».

Σήμερα, ανέφερε, «δεν μπορούμε διάκριση μεταξύ απειλών στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης. Πρέπει να συγκεντρώσουμε όλους τους πόρους μας για να νικήσουμε τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή μας ικανότητα».

«Η οικοδόμηση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς ψηφιακού κόσμου, με βάση τις αξίες μας, απαιτεί δέσμευση από όλους, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου», πρόσθεσε.

Οι κοινότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των αρχών επιβολής του νόμου, των διπλωματικών και των κυβερνοάμυνας, καθώς και των ιδιωτικών εταίρων, και οι οποίες λειτουργούν πολύ συχνά ξεχωριστά, με την κοινή μονάδα κυβερνοχώρου, θα έχουν μια εικονική και φυσική πλατφόρμα συνεργασίας: τα σχετικά θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμοί της ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν προοδευτικά μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα αλληλεγγύης και βοήθειας για την αντιμετώπιση μεγάλων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Ταυτόχρονα η Κομισιόν εξέδωσε και απόφαση για την ίδρυση του γραφείου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA) στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον νόμο περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η «Κοινή Μονάδα Κυβερνοχώρου» θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για να εξασφαλίσει μια συντονισμένη ανταπόκριση της ΕΕ σε συμβάντα και κρίσεις μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο, καθώς και να προσφέρει βοήθεια για την ανάκαμψη από αυτές τις επιθέσεις.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρέχουν επιχειρησιακούς πόρους για αμοιβαία βοήθεια, βέλτιστες πρακτικές, καθώς και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με απειλές που θα μπορούσαν να προκύψουν στους αντίστοιχους τομείς τους. Θα λειτουργήσει επίσης σε επιχειρησιακό και σε τεχνικό επίπεδο για να παραδώσει το σχέδιο συμβάντων για την κυβερνοασφάλεια και την αντιμετώπιση κρίσεων της ΕΕ, βάσει εθνικών σχεδίων.

Μέσω της κοινής μονάδας θα υπάρχει ένας κοινός χώρος για συνεργασία σε διάφορες κοινότητες και τομείς, γεγονός που θα επιτρέψει στα υπάρχοντα δίκτυα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία της κοινής μονάδας σε τέσσερα στάδια, με συνιδιοκτησία με τα κράτη μέλη και τις διάφορες οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, πρώτη φάση λειτουργίας έως τις 30 Ιουνίου 2022 και πλήρη σύσταση ένα χρόνο αργότερα, έως τις 30 Ιουνίου 2023. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ENISA, θα λειτουργήσει ως γραμματεία για η προπαρασκευαστική φάση και η Μονάδα θα λειτουργεί κοντά στα γραφεία των Βρυξελλών και στο γραφείο της CERT-EU, της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στον υπολογιστή για τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν δημοσιεύει σήμερα και έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια, προς την ασφάλεια των Ευρωπαίων, η οποία καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε καθεμία από τις 26 πρωτοβουλίες που ορίζονται σε αυτήν τη στρατηγική και αναφέρεται στην πρόσφατη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του κανονισμού για τη δημιουργία του Κέντρου και του Δικτύου Ικανότητας Κυβερνοασφάλειας.

Η έκθεση καταγράφει ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των βασικών υπηρεσιών, μέσω της προτεινόμενης οδηγίας για μέτρα υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ένωση.

Όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας 5G, τα περισσότερα κράτη μέλη προχωρούν στην εφαρμογή της εργαλειοθήκης EU 5G, έχοντας ήδη εφαρμόσει, ή πλησίον ετοιμότητας, πλαίσια για την επιβολή κατάλληλων περιορισμών στους προμηθευτές 5G. Οι απαιτήσεις για φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας ενισχύονται μέσω της μεταφοράς του ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, προετοιμάζει ένα υποψήφιο σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για δίκτυα 5G.

Η έκθεση υπογραμμίζει τις προσπάθειες του Υπάτου Εκπροσώπου σχετικά με την προώθηση της υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο, ιδίως προωθώντας τη θέσπιση προγράμματος δράσης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ξεκίνησε τη διαδικασία αναθεώρησης του Πλαισίου Πολιτικής για την Άμυνα στον κυβερνοχώρο για τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο και διεξάγει μια `διδακτική άσκηση` με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της εργαλειοθήκης της ΕΕ για την διπλωματία στον κυβερνοχώρο και για τον εντοπισμό ευκαιριών για περαιτέρω ενίσχυση της ΕΕ και διεθνή συνεργασία προς το σκοπό αυτό.

Η έκθεση σημειώνει αναλυτικά τα σημαντικά βήματα που έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για την ασφάλεια της ΕΕ στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον μας.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share