X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΟρόσημο η ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου, είπε ο ΥΠΕΣ

Ορόσημο η ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου, είπε ο ΥΠΕΣ

Συμβόλαιο για ανέγερση κέντρου Φιλοξενίας χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων και Προαναχωρησιακού Κέντρου χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων υπογράφτηκε την Τρίτη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαιρέτισε την υπογραφή του συμβολαίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ορόσημο για την ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις.

Το Έργο, με όνομα «Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας ‘Λίμνες’ για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν» περιλαμβάνει ανέγερση εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 27.000 τμ, και μετατροπές σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού περίπου 1.400 τμ. και θα περιλαμβάνει Κέντρο Φιλοξενίας χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων και Προαναχωρησιακό Κέντρο χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων.

Το Έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση και η αξία της Σύμβασης, με ανάδοχο την Κοινοπραξία «CYFIELD – IACOVOU (MN) JOINT VENTURE», ανέρχεται στο ποσό των €84.888.000, πλέον ΦΠΑ. Οι μελέτες και κατασκευαστικές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών, ενώ ο Ανάδοχος Εργολάβος θα έχει πρόσθετα την ευθύνη για την 8 ετή Συντήρηση του Έργου. Η κατασκευή των δύο Κέντρων θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 80% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τα έργα αυτά αποτελούν σημαντικά ορόσημα στις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις.

“Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα προτεραιότητας για τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης”, σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα δυο Κέντρα που θα ανεγερθούν στο πλαίσιο του παρόντος συμβολαίου, θα ενισχύσουν την ικανότητα του κράτους για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων και πιέσεων που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία.

“Η έλλειψη υποδομών και χώρων κράτησης για τους μετανάστες, αποτέλεσαν τροχοπέδη σε σημαντικές διαδικασίες του τομέα, όπως είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου, αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού των μεταναστών”, υπογράμμισε.

Όπως είπε, με την ανέγερση του ανοικτού Κέντρου Φιλοξενίας αιτούντων Διεθνή Προστασία στις «Λίμνες», χωρητικότητας 1.000 προσώπων, θα υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής, κυρίως, των ατόμων των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία έχει απορριφθεί πρωτοβάθμια. Θα φιλοξενούνται, επίσης, και αιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες καταγωγής και το αίτημά τους για άσυλο εξετάζεται με ταχύρρυθμη διαδικασία, βάσει του περί Προσφύγων Νόμου. “Στόχος μας είναι ο ευκολότερος και αμεσότερος εντοπισμός τους σε περίπτωση λήψης τελικής αρνητικής απόφασης, για επαναπατρισμό στη χώρα τους”, ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου πρόσθεσε ότι, σε συνδυασμό με το δεύτερο Κέντρο, το Προαναχωρησιακό, που βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας, “θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση και διευκόλυνση για συστηματική επιστροφή των αιτητών διεθνούς προστασίας, των οποίων το αίτημα τους έχει απορριφθεί τελεσίδικα και πλέον διαμένουν παράνομα στην Κύπρο”.

Η υφιστάμενη υποδομή, ο Χώρος Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών που βρίσκεται στη Μενόγεια, χωρητικότητας μόλις 126 άτομα, κρίθηκε ανεπαρκής να διαχειριστεί τις επιστροφές του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού παράτυπων μεταναστών των τελευταίων ετών, ανέφερε ο Υπουργός. Σημείωσε ότι το κενό αυτό διαγνώστηκε πριν από δυο περίπου χρόνια, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών. “Σήμερα το νέο Προαναχωρησιακό Κέντρο, χωρητικότητας 800 ατόμων παράνομα διαμενόντων στη Δημοκρατία, μπαίνει στις ράγες της υλοποίησης, επιτρέποντάς μας να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες για επιστροφή μεταναστών”, σημείωσε.

Όπως είπε, απαντώντας σε ερώτηση, αυτή τη στιγμή, αιτητές ασύλου που έχει απορριφθεί το αίτημά τους και είναι προς απέλαση, δεν υπάρχει χώρος κράτησης που να μπορούν να μεταφερθούν τις 2-3 βδομάδες που χρειάζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους. “Με την ανέγερση αυτού του κέντρου θα μπορούμε πλέον να αυξήσουμε κατακόρυφα τους αριθμούς των μεταναστών που έχει απορριφθεί το αίτημά τους, είναι παράνομα πλέον στην Κύπρο και επιστρέφουν στη χώρα τους” πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη στήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο για το θέμα του μεταναστευτικού, ο Υπουργός σημείωσε ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ κατά 80%. “Όσον αφορά τεχνική και οικονομική βοήθεια λαμβάνουμε αρκετή από την ΕΕ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι άλλα μέτρα, τα οποία έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, τα οποία ευελπιστούμε θα συμπεριληφθούν και στο Σχέδιο Δράσης Ανατολικής Μεσογείου, που στόχο έχουν να περιορίσουν τις ροές προς την Κύπρο”.

Για την επίτευξη συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργός σημείωσε ότι αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχούς επιλογής της Πρότασης που υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εταίρους το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για την επιτυχία αυτή, αξίζουν έπαινοι τόσο στη Μονάδα όσο και στους εταίρους που συμμετείχαν στην υποβολή της Πρότασης, σημείωσε.

Ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε όλους όσοι συνείσφεραν στην υλοποίηση του έργου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Έπαρχο Λευκωσίας, Υπηρεσία Ασύλου, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων και Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Αστυνομία Κύπρου, και όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του κράτους. Ευχαριστίες μετέφερε επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη συνεχή τους στήριξη.

“Ευελπιστώ ότι, τόσο η δημιουργία των Κέντρων όσο και τα άλλα μέτρα που λαμβάνουμε ως Κυβέρνηση, θα συνεχίσουν να έχουν το θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα και στους αριθμούς, αναδεικνύοντας την ορθή και  αποτελεσματικότερη διαχείριση στους τομείς του ασύλου και μετανάστευσης”, κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αντώνης Κουτσούλλη, ανέφερε ότι σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση του συστήματος υποδοχής, ασύλου και επιστροφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αφού έδωσε πληροφορίες για τη διάρκεια και το κόστος του συμβολαίου, ο κ. Κουτσούλλη ανέφερε ότι ο συντονισμός για την υλοποίηση του θα αναληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η παρακολούθησή του θα γίνεται από ομάδα Λειτουργών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ελέγχου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Για την κατασκευή του Έργου, στην Ομάδα του Εργολάβου περιλαμβάνονται, επίσης, η εταιρεία Α.S. Air Control Ltd, η οποία θα αναλάβει τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και η εταιρεία YTM Stavrides Ltd, η οποία θα αναλάβει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Έργου.

Πέραν των βασικών υποδομών σε κάθε Κέντρο, το Έργο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους Κοινόχρηστων Δραστηριοτήτων, Εξυπηρετήσεων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, χώρους Ψυχαγωγίας/ Παιχνιδότοπους, χώρους Άσκησης Θρησκευτικών Καθηκόντων, Κοινόχρηστους Κήπους και Εξωτερικούς Χώρους Στάθμευσης για οχήματα, πρόσθεσε ο κ. Κουτσούλλη, σημειώνοντας, επίσης ότι πλησίον του Έργου, θα κατασκευαστεί μέσω άλλης σύμβασης, Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων, που θα καλύπτει τις ανάγκες του Έργου, καθώς και τις ανάγκες του παραπλήσιου Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π.), στην Κοφίνου.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της  Κυβέρνησης, ο Αναπληρωτής  Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Ελευθέριος Ελευθερίου και εκ μέρους της Κοινοπραξίας «CYFIELD – IACOVOU (MN) JOINT VENTURE», οι Διευθυντές Γιώργος Χρυσοχός και Γιώργος Ιακώβου.

Παρόντες στην τελετή υπογραφής του έργου ήταν οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Εσωτερικών και Μεταφορών, ο Βοηθός Αρχηγός Προστασίας Συνόρων της Αστυνομίας Κύπρου, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share