Για το οικονομικό έτος 2020 οι δημόσιες δαπάνες για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ανέρχονταν στα €1.306,5 εκ. και αναλογούσαν στο 13,4% του Κρατικού Προϋπολογισμού και στο 6,0% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για το οικονομικό έτος 2019, ανέρχονταν στα €1.280,7 εκ. και αναλογούσαν στο 14,5% του Κρατικού Προϋπολογισμού και στο 5,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης 2020/2021, την οποία έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία .

Επιπρόσθετα, με βάση τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Εκπαίδευσης, το σχολικό έτος 2020/2021 ο συνολικός αριθμός των μαθητών και φοιτητών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ανήλθε στις 201.273 παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το σχολικό έτος 2019/2020, όταν ο συνολικός αριθμός των μαθητών και φοιτητών ήταν 201.242.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων το 2020/2021 ανήλθε στα 1.317 σε σχέση με 1.329 το 2019/2020, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών το 2020/2021 ανήλθε στους 15.809 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,0%, σε σχέση με 15.499 εκπαιδευτικούς της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Με βάση τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Εκπαίδευσης, κατά το 2020/2021 καταγράφηκε 6,9% αύξηση στους μαθητές των ειδικών σχολείων.

Αριθμός Μαθητών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, το σχολικό έτος 2020/2021, στην Προσχολική και Προδημοτική Εκπαίδευση λειτούργησαν 734 νηπιαγωγεία και παιδοκομικοί σταθμοί στα οποία φοίτησαν 32.958 παιδιά, σημειώνοντας μικρή μείωση (1,1%) σε σχέση με τη σχολική χρονιά 2019/2020 όταν λειτούργησαν 743 νηπιαγωγεία και παιδοκομικοί σταθμοί στα οποία φοίτησαν 33.329 παιδιά.

Προστίθεται ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση λειτούργησαν 360 σχολεία στα οποία φοίτησαν 58.093 μαθητές, παρουσιάζοντας επίσης μικρή μείωση (1,2%) σε σχέση με το 2019/2020 όπου είχαμε 361 σχολεία με 58.799 μαθητές.

Σημειώνεται ότι στη Μέση Εκπαίδευση κατά το 2020/2021 φοίτησαν 56.714 μαθητές σε 168 σχολεία, καταδεικνύοντας μικρή αύξηση (1,4%) σε σύγκριση με το 2019/2020 όπου είχαμε 55.922 μαθητές σε ισάριθμα σχολεία.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης 2020/2021, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησαν 55 εκπαιδευτικά ιδρύματα με συνολικό αριθμό εγγραφών 53.508 φοιτητές, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020 ήταν στα ίδια επίπεδα, με 57 εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνολικό αριθμό εγγραφών 53.192 φοιτητές.

Επιπρόσθετα, το 2020/2021 λειτούργησαν 11 ειδικά σχολεία με 498 μαθητές και 147 εκπαιδευτικούς, ενώ το 2019/2020 στον ίδιο αριθμό ειδικών σχολείων είχαμε 466 μαθητές και 146 εκπαιδευτικούς. Επομένως, κατά το 2020/2021 υπήρξε 6,9% αύξηση στους μαθητές των ειδικών σχολείων.

Οικονομικές Στατιστικές για την Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης 2020/2021, για το οικονομικό έτος 2020 οι δημόσιες δαπάνες για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ανέρχονταν στα €1.306,5 εκ. και αναλογούσαν στο 13,4% του Κρατικού Προϋπολογισμού και στο 6,0% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Τα αντίστοιχα ποσά για το οικονομικό έτος 2019, ανέρχονταν στα €1.280,7 εκ. και αναλογούσαν στο 14,5% του Κρατικού Προϋπολογισμού και στο 5,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Σημειώνεται ότι κατά το 2020, η τρέχουσα δημόσια δαπάνη κατά μαθητή, για τη δημόσια εκπαίδευση, ήταν €5.204 για την Προδημοτική και προσχολική, €6.978 για τη Δημοτική, €11.510 για τη Μέση Γενική, €14.114 για τη Μέση Τεχνική και €12.143 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η αντίστοιχη κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη, για τη δημόσια εκπαίδευση, κατά το 2019, ήταν €5.098 για την Προδημοτική και προσχολική, €6.668 για τη Δημοτική, €10.826 για τη Μέση Γενική, €14.205 για τη Μέση Τεχνική και €12.558 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης συλλέγει κάθε χρόνο λεπτομερή στοιχεία για τους μαθητές/φοιτητές, τους αποφοίτους, το προσωπικό και τη χρηματοδότηση, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ καλύπτει όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, στις περιοχές που ελέγχει το κράτος.

Η περίοδος αναφοράς για την Προσχολική και Προδημοτική, Δημοτική, Μέση και Ειδική εκπαίδευση είναι ο Οκτώβριος του 2020, η περίοδος αναφοράς για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 και για τις οικονομικές στατιστικές της εκπαίδευσης, η περίοδος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος 2020.

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που αποστέλλονται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συμπληρώνονται από τα ίδια, ακολουθώντας τις γραπτές οδηγίες που τους δίνονται.

Επιπλέον, γίνεται χρήση διοικητικών πηγών, κυρίως για τον καταρτισμό των οικονομικών στατιστικών της εκπαίδευσης.

Πηγή:ΚΥΠΕ