X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΤΟΜΕΙΣΣυνολικά 402 πλοία από Τουρκία προς Κύπρο 2018-2023 σύμφωνα με σημείωμα ΑΛΚ

Συνολικά 402 πλοία από Τουρκία προς Κύπρο 2018-2023 σύμφωνα με σημείωμα ΑΛΚ

Συνολικά 402 πλοία που απέπλευσαν από τουρκικά λιμάνια, κατέπλευσαν ακολούθως στην Κύπρο την περίοδο 2020-2023 (122 το 2020, 97 το 2021, 140 το 2022 και 43 το 2023) σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Αρχή Λιμένων Κύπρου και τα οποία περιλαμβάνονται σε αναλυτικό σημείωμα που αφορά στα στατιστικά τουρκικών νηολογημένων πλοίων και πλοίων που έχουν αφιχθεί στην Κύπρο από τουρκικά λιμάνια.

Σύμφωνα με το σημείωμα, το οποίο επιμελήθηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΛΚ Αντώνης Στυλιανού και ο Διευθυντής Λιμανιού Λεμεσού Παναγιώτης Αγαθοκλέους και το οποίο συντάχθηκε στη βάση στοιχείων που αντλήθηκαν μέσω του συστήματος της λιμενικής κοινότητας (PCS) που λειτουργεί η ΑΛΚ και το Σύστημα Παρακολούθησης της Ναυσιπλοΐας (VTS), που επίσης βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΑΛΚ, από τα 402 συνολικά πλοία, τα 370 κατέπλευσαν στην Κύπρο για να ξεφορτώσουν φορτίο, 19 για να αφήσουν επιβάτες και φορτίο, 1 για να αφήσει επιβάτες και 12 χωρίς φορτίο ή επιβάτες.

Από αυτά τα πλοία συνολικά 152 ήταν δεξαμενόπλοια (τάνκερ), 97 πλοία για μεταφορά χύδην φορτίου (μπαλκ κάρριερς), 24 πλοία για μεταφορά κοντέινερ και 7 πλοία μεταφοράς οχημάτων.

Το συνολικό δηλωμένο φορτίο ανήλθε στα 4.,04 εκατομμύρια τόνους.

Εξάλλου, από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 6 πλοία, νηολογημένα στην Τουρκία τα οποία κατέπλευσαν σε κυπριακά λιμάνια/αγκυροβόλια (1 στη Λεμεσό, 4 στη Λάρνακα και 1 στο Ζύγι) εκ των οποίων το ένα δεξαμενόπλοιο και τα 5 μπαλκ κάρριερς.

Επίσης συνολικά 7 κρουαζιερόπλοια το 2022 και 3 το 2023 (μέχρι σήμερα) τα οποία είναι νηολογημένα με άλλη σημαία πέραν της κυπριακής, απέπλευσαν από λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς λιμάνια της Τουρκίας.

Συνοπτικά το σημείωμα καταδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση πλοίων που αποπλέουν από τουρκικά λιμάνια και καταπλέουν σε ανοικτά κυπριακά λιμάνια αλλά και ότι ο αριθμός τουρκικών νηολογημένων πλοίων που καταπλέουν στα ανοικτά λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα μικρός.

Σε ό,τι αφορά πλοία που έχουν ελλιμενιστεί σε κλειστά λιμάνια στα κατεχόμενα και κατόπιν σε ανοικτά λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΑΛΚ σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα διαχειρίζεται η ίδια αλλά η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν τα τελευταία χρόνια τέτοιες περιπτώσεις που να έχουν καταγραφεί στα συστήματα της Αρχής, ενδεχομένως, όμως, να υπάρχουν ελάχιστες, μεμονωμένες περιπτώσεις που τυγχάνουν χειρισμού από άλλες υπηρεσίες / φορείς. «Αποτελεί γεγονός ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες ή / και οι ναυτικοί πράκτορες γνωρίζουν το δεδομένο της ύπαρξης της κανονιστικής διάταξης για τα κλειστά λιμάνια και αποφεύγονται, γενικά, οι εν λόγω ενέργειες», σημειώνεται σχετικά.

Σημειώνεται επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιβάλλει εμπάργκο σε τουρκικά νηολογημένα πλοία ή πλοία που αποπλέουν από τουρκικά λιμάνια, πως υπάρχει νομική διάταξη που αφορά σε παραβιάσεις απόπλου από κλειστά λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και πως για κρουαζιερόπλοια υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία από το 1987 έχει επιβάλει εμπάργκο ελλιμενισμού σε τουρκικά λιμάνια πλοίων νηολογημένων στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε πλοία τα οποία προσεγγίζουν κυπριακό λιμάνι ως το τελευταίο λιμάνι προσέγγισης τους πριν από την άφιξη τους στη Τουρκία. Το 1997 το εμπάργκο επεκτάθηκε σε πλοία τα οποία η διαχείριση τους γίνεται από εταιρείες που εδρεύουν στη Κύπρο και σε πλοία των οποίων η πλοιοκτησία είναι κυπριακών συμφερόντων.

Τονίζεται το γεγονός ότι αυτοί οι αυθαίρετοι και μεροληπτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας, των κυπριακών λιμανιών και της ευρύτερης ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας σε μία στρατηγικής σημασίας περιοχή του κόσμου και δη την ανατολική Μεσόγειο, με εγγύτητα τη διώρυγα του Σουέζ, ένα από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους σύνδεσης των αγορών της Άπω Ανατολής με αυτών της Ευρώπης. Όπως επίσης και το ότι η Τουρκία παραμένει παραβάτης του ίδιου του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας που έχει υπογράψει και το οποίο προνοεί αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και άμεσο άνοιγμα λιμανιών και αιθέρων για τα κυπριακά πλοία και αεροσκάφη.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι το τουρκικό εμπάργκο δεν εφαρμόζεται σε κρουαζιερόπλοια, τα οποία απρόσκοπτα και ανεξαρτήτως νηολόγησης ή διαχείρισής τους ή απόπλουν από κυπριακά λιμάνια, μπορούν να καταπλέουν στα τουρκικά λιμάνια. Σύμφωνα με την ΑΛΚ το παράδοξο αυτό γεγονός έγκειται στο γεγονός ότι στον τομέα κρουαζιέρων τα λιμάνια που περιλαμβάνονται στα δρομολόγια τους λειτουργούν συμπληρωτικά και όχι ανταγωνιστικά, και σε περίπτωση επιβολής από μέρους της Τουρκίας περιοριστικών μέτρων στον τομέα αυτό, τότε θα υπήρχε μεγάλη απώλεια εσόδων από το ναυτικό τουρισμό.

Στο σημείωμα της η ΑΛΚ υπογραμμίζει τέλος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σεβόμενη τους Διεθνής Κανονισμούς, το Ναυτικό Δίκαιο και τις βασικές αρχές διεξαγωγής του ελεύθερου εμπορίου χωρίς περιορισμούς και εμπόδια, δεν έχει επιβάλει το οποιοδήποτε εμπάργκο για τουρκικά νηολογημένα πλοία τα οποία μπορούν να ελλιμενίζονται στα κυπριακά λιμάνια, πλην εκείνων των πλοίων (τουρκικών ή άλλης σημαίας) που αποπλέουν από κατεχόμενα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως επίσης και το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εντείνει τις προσπάθειες της μέσω άσκησης των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο, προκειμένου να άρει τις προαναφερθείσες παραβιάσεις του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου, να προστατεύσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της Κοινότητας γενικότερα.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share