Τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στη ναυτιλία, αλλά και στο πολυδιάστατο έργο του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση με το νέο ΔΣ του ΚΝΕ στο Προεδρικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ΔΣ ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία και τις εισηγήσεις της βιομηχανίας σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, προστίθεται, επισημάνθηκε ότι παρ’ ότι η κυπριακή ναυτιλία παραμένει ένας δυνατός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, η συνέχιση της στενής και συνεχής συνεργασίας και επικοινωνίας με τη ναυτιλιακή διοίκηση της Κύπρου είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών της και ουσιαστικής συνεισφοράς της στην οικονομία και κοινωνία της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη ναυτιλία αλλά και στο πολυδιάστατο έργο του Επιμελητηρίου, όπως αναφέρεται, και δήλωσε ότι θα προσφέρει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον αυτού του καίριου τομέα.

Πηγή:ΚΥΠΕ