X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΤην έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό χαιρετίζει η...

Την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό χαιρετίζει η Επίτροπος Κυριακίδου

Την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, αλλά και την πλήρη ένταξη και εναρμόνιση της Κύπρου σε αυτόν, χαιρετίζει η αρμόδια για θέματα υγείας Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου.

Συγκεκριμένα, σε μήνυμά της μέσω του ΚΥΠΕ, η Επίτροπος αναφέρει τα εξής: “καλωσορίζω σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19, και σαφώς την πλήρη ένταξη και εναρμόνιση της Κύπρου”.

Όπως αναφέρει η Επίτροπος “το ψηφιακό πιστοποιητικό θα δώσει σε όλους μας την ευκαιρία για επανέναρξη της ελεύθερης διακίνησης ανά την Ευρώπη με ασφάλεια, σιγουριά και απλουστευμένες διαδικασίες”.

“Καθώς προχωράμε εντατικά με τους εμβολιασμούς και, παροτρύνοντας όλους και όλες να συμμετέχουν σε αυτούς άμεσα, έχοντας από σήμερα στη διάθεση μας το Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, με προσοχή και όλα τα ενδεικνυόμενα υγειονομικά μέτρα, για λόγους αναψυχής, για δουλειά, ή για να βρεθούμε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα”, σημειώνει.

“Με ένα ψηφιακό κώδικα στο κινητό ή στο χαρτί θα μπορέσουμε σταδιακά και ασφαλισμένα να βάλουμε πίσω μας τους περιορισμούς από τους οποίους όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο χρόνο και να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία”, καταλήγει η Επίτροπος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Μαρτίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ενωσιακού πιστοποιητικού COVID, με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στις 20 Μαΐου, οι συννομοθέτες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία.

Το πιστοποιητιικό αποτελεί “δικαίωμα” των πολιτών, όπως τόνισε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μάμερ και όχι “υποχρέωση” – συνεχίζουν και γίνονται αποδεκτά από τις αρχές και τα προηγουμένως αποδεκτά αποδεικτικά της κατάστασης του μετακινούμενου, συνεπώς αποτελεί διευκόλυνση, όχι όμως και αποκλειστικά απαραίτητη διατύπωση.

Παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth, ένα εθελοντικό δίκτυο που συνδέει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία, όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή. Στις 21 Απριλίου, εκδόθηκαν τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τις οδηγίες που συμφωνήθηκαν τον Ιανουάριο και επικαιροποιήθηκαν τον Μάρτιο, καθώς και ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα πρότυπο σχεδιασμού με τα κράτη μέλη για να διευκολυνθεί η αναγνώριση των ενωσιακών πιστοποιητικών COVID που εκδίδονται σε έντυπη μορφή.

Η πύλη της ΕΕ υλοποιήθηκε από την T-Systems και την SAP και φιλοξενείται στο κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο. Επιτρέπει την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών που περιέχονται στους κωδικούς QR όλων των πιστοποιητικών χωρίς επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα κλειδιά υπογραφής που απαιτούνται για την επαλήθευση αυτή αποθηκεύονται σε διακομιστές σε εθνικό επίπεδο. Μέσω της πύλης, τα κλειδιά αυτά είναι προσβάσιμα από εθνικές εφαρμογές ή συστήματα επαλήθευσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επιτροπή ανέπτυξε επίσης λογισμικό αναφοράς και εφαρμογές για την έκδοση, την αποθήκευση και την επαλήθευση πιστοποιητικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Αυτά δημοσιεύονται στο GitHub και χρησιμοποιούνται από 12 κράτη μέλη.

Το σύστημα του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη πιστοποιητικών για την COVID-19: πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό εξέτασης και πιστοποιητικό ανάρρωσης.

Το ενωσιακό πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται και να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν χορήγησής του για όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και για τους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη και έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη,

Το ενωσιακό πιστοποιητικό περιλαμβάνει μόνο ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της κατάστασης του κατόχου του όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση ή την ανάρρωση.

Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ταξιδέψει. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ, είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι, έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ.

Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ανεξαρτήτως του τύπου του εμβολίου κατά της COVID-19.

Όταν τα κράτη – μέλη αποδέχονται αποδεικτικά εμβολιασμού ως λόγο εξαίρεσης από ορισμένους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για λόγους δημόσιας υγείας, όπως η διεξαγωγή τεστ ή η καραντίνα, θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδέχονται, υπό τους ίδιους όρους, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί βάσει του συστήματος ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη – μέλη έχουν τη δυνατότητα να δέχονται επίσης πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται σε σχέση με εμβόλια που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο ή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο κανονισμός θα ισχύσει για 12 μήνες από την 1η Ιουλίου 2021.

Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του. Μαζί με αυτή την έκθεση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την παράταση της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την πανδημία.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share