Του νέου ευρωπαϊκού έργου “SeaTecHub”, που έχει ως στόχο την ενίσχυση των οικοσυστημάτων της Κύπρου και της Κροατίας, εστιάζοντας σε οικολογικές καινοτόμες τεχνολογίες που προωθούν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης μπλε οικονομίας, ηγείται το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI – Cyprus Marine and Maritime Institute), ανακοίνωσε το Ινστιτούτο την Πέμπτη.

Σε δελτίο Τύπου, το CMMI αναφέρει ότι σε συνεργασία «με διακεκριμένα» ιδρύματα και οργανισμούς της Κύπρου και της Κροατίας, ηγείται του νέου ευρωπαϊκού έργου “SeaTecHub”, το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος “Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη (GA: 101087162.)”.

Το έργο “SeaTecHub”, με προϋπολογισμό €5 εκατομμύρια, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, «έχει ως στόχο την ενίσχυση των οικοσυστημάτων της Κύπρου και της Κροατίας, εστιάζοντας σε οικολογικές καινοτόμες τεχνολογίες, που προωθούν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης μπλε οικονομίας μέσα από την υγιή, ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών και των ωκεανών μας».

Πρόκειται για μια συνεργασία, διάρκειας 4 ετών, όπως αναφέρεται, «μεταξύ κορυφαίων» κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών από τον ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και κυβερνητικό τομέα, περιλαμβανομένων των: Fameline Energy Ltd, Geoimaging Ltd, ΚΕΒΕ – Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ΑΚΤΗ – Κέντρο Μελετών και Έρευνας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας και Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν τεχνολογίες και συσκευές Internet-of-things (IoT) χαμηλού κόστους που θα συνεισφέρουν στη θαλάσσια έρευνα, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Οι συσκευές αυτές, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, υδροφώνων, και διαδικτυακών εργαλειοθηκών, θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (Marine Spatial Planning – MSP), προστίθεται. «Οι οικονομικές αυτές συσκευές IoT θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μελλοντικά πλήρως λειτουργικά προϊόντα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην αγορά», αναφέρεται.

Το CMMI αναφέρει ότι οι εταίροι του έργου θα συνεισφέρουν με την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους τους στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας ως προς την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων οι οποίοι αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας. «Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, θα αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσές μας», καταλήγει.

Πηγή:ΚΥΠΕ