Επιστολή, με τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και ενόψει της αυριανής σύσκεψης στο Προεδρικό για μέτρα κατά του πληθωρισμού, απέστειλε στον Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας, Πέτρο Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Αντωνίου.

Στην επιστολή, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ΟΕΒ, ο κ. Αντωνίου αναφέρει , μεταξύ άλλων, ότι η ΟΕΒ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη λήψη μέτρων τα οποία να στοχεύουν άμεσα και αποτελεσματικά στην ανακοπή της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού και χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να ζητήσει απευθείας εισηγήσεις από τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων.

  • Σημειώνει ότι οι μόνες προσφερόμενες υπό τις περιστάσεις επιλογές για συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού, ενδεχομένως να είναι η επέκταση της περιόδου εφαρμογής μέχρι το τέλος του έτους των θετικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης που έχουν ήδη υλοποιηθεί και συγκεκριμένα της μείωσης του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για τους οικιακούς καταναλωτές από το 19% στο 10% και για τις ευάλωτες ομάδες στο 5% και της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα,
  • «Με τη διαρκή αύξηση της τιμής των εισαγομένων καυσίμων, το Κράτος επωφελείται αυξημένων εσόδων μέσω του ΦΠΑ και θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων με αντίστοιχη/ισοδύναμη μείωση/προσαρμογή του επιβαλλόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα», προσθέτει.
  • Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι άλλες υπό τις περιστάσεις επιλογές ενδεχομένως να είναι και η εξέταση της δυνατότητας επιβολής μειωμένου ή και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, η επίσπευση της εξαγγελίας και υλοποίησης όλων των Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η προσωρινή κατάργηση των «antidumping duties» σε βασικές πρώτες ύλες που εισάγονται από τρίτες χώρες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής/διάθεσης των τελικών προϊόντων, η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο φρέσκο γάλα και ψωμί, η στήριξη της εγχώριας γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής με δέσμευση για διατήρηση τιμών σε συμφωνημένα επίπεδα.
  • Άλλες υπό τις περιστάσεις επιλογές, συνεχίζει στην επιστολή του ο κ. Αντωνίου, για συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού, ενδεχομένως να είναι η αποφυγή διοχέτευσης πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά (επιχειρήσεις ή εργαζόμενους) με οποιανδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε λόγο εκτός από παραγωγικές/αναπτυξιακές επενδύσεις, για όσο διάστημα συντρέχουν οι υφιστάμενες συνθήκες και στοχευμένη προσωρινή στήριξη ευάλωτων ομάδων με μέτρα κοινωνικής προστασίας, η αναβολή οποιουδήποτε σχεδιασμού (σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο) για εφαρμογή μέτρων φορολογικού, δασμολογικού ή άλλου χαρακτήρα (πχ εισαγωγή πράσινης φορολογίας, αύξηση εταιρικού φόρου, κ.λπ.) που θα επιβαρύνει το λειτουργικό ή και το εργατικό κόστος των επιχειρήσεων, το οποίο θα μετακυληστεί στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών, η εξόχως σημαντική θεωρούμε την προώθηση σε συνεργασία με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, της δημιουργίας Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για ομοιόμορφη επιδότηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας (με κρατική απορρόφηση των αυξήσεων), στα πρότυπα του Γαλλικού προηγούμενου.
  • Αναφέρει, παράλληλα, ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επιβάλλεται όσο ποτέ προηγουμένως η επίσπευση υλοποίησης όλων των σχεδιασμών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και για την έλευση του φυσικού αερίου.
  • Σημειώνει ότι θα πρέπει ενδεχομένως μέσα από διακρατικές συμφωνίες, να δημιουργηθούν μεγαλύτερα αποθέματα βασικών αγαθών και πρώτων υλών για αποτελεσματική διαχείριση μελλοντικών παρόμοιων φαινομένων πληθωριστικής έξαρσης.
  • «Μέσα στις εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι αλλεπάλληλες και χρονικά επικαλυπτόμενες κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου, είναι απόλυτα αναγκαίος και χρήσιμος ο συντονισμός της Πολιτείας και των φορέων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Είμαστε οποτεδήποτε στην διάθεση σας για από κοινού επεξεργασία των προσφορότερων και πλέον τελεσφόρων επιλογών από το σύνολο των υποβληθεισομένων εισηγήσεων», καταλήγει ο κ. Αντωνίου, στην επιστολή του.

Πηγή:ΚΥΠΕ